Racunalniska usposabljanja Razno

PODPISANA POGODBA O SODELOVANJU MED OZS IN ZWCAD SLOVENIA

   

Verjetno se vsi strinjamo, da je za dosego poslovnega uspeha potrebno ob konstantnem vlaganju v znanje, opremo, ljudi in odnose, imeti še dobršno mero srece.

Kot da povedano ne bi bilo že samo po sebi dovolj težko, si pri ZwCAD SLOVENIA ne želimo dosegati le poslovnih uspehov. Želimo doseci t.i. poslovno odlicnost, za kar pa je zgolj zagotavljanje gornjih kriterijev obcutno premalo.

» Poslovna odlicnost ni program. Je nacin poslovanja. Je zbirka ucinkovitih orodij in konceptov, ki so se dokazano izkazali v praksi. Dolocena je z zadovoljstvom kupcev.

Poslovna odlicnost vkljucuje tako proces neprestanega izboljševanja kot tudi prelomne dogodke, ki pomenijo radikalne izboljšave. Orodja in tehnike poslovne odlicnosti so uporabni pri vseh vidikih poslovanja«.

Vir : BRANKA Primožic, Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija


LOGO ZWCAD SLOVENIA

 

 


LOGO OZS

Prelomnih dogodkov, ki so bistveno pripomogli k ucinkovitejšemu poslovanju znotraj sistema ZwCAD SLOVENIA, je bilo v preteklosti kar nekaj.

K slednjim sedaj z velikim zadovoljstvom dodajamo še podpis pogodbe o sodelovanju med Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije (OZS), ter ZwCAD SLOVENIA (BiroCom2000), z dne 10.04.2015.

Highslide JS
SREČANJE SEKRETARJEV OOZ

Odzivnost OZS in agilnost samih obmocnih zbornic (OOZ), sta presegli vsa pricakovanja.

Po srecanju s sekretarji OOZ dne 07.04. 2015 v Ljubljani, so le ti v okviru obmocnih zbornic nadvse hitro in kvalitetno asistirali pri posredovanju prepotrebnih informacij clanom.

Za omenjeno se jim še enkrat iskreno zahvaljujemo.


Partnerstvo z zbornico bo njenim clanom omogocalo pridobivanje sicer pregrešno dragih CAD in CAD/CAM licenc, po ugodnejši ceni, hkrati pa se bodo lahko udeleževali vseh potrebnih strokovnih usposabljanj na naslovu lokalne zbornice, ponovno po obcutno nižjih cenah.

Na »terenu« se bomo ponovno srecali že naslednji torek, dne 21.04.2015 in sredo, dne 22.04.2015.

V Slovenskih Konjicah in v Celju bomo namrec na naslovu tamkajšnjih OOZ prikazali nacin delovanja naše CAD in 3D CAD/CAM programske opreme, ter dodatno razložili / našteli prednosti uporabe naših programskih rešitev in storitev.

Highslide JS
KLIKNI ZA POVEČAVO

Ker se bodo tovrstna srecanja organizirala po vseh 62-tih obmocnih zbornicah, se o terminu srecanja na lokaciji Vaše OOZ pozanimajte pri lokalni zbornici še danes.

Udeležba se bo zanesljivo izplacala slehernemu udeležencu.


Vljudno vabljeni!


Za dodatne informacije smo rade volje na razpolago.

 

GPC 2015 – KAJ NAS KOT UPORABNIKE CAD PROGRAMSKE OPREME ZWCAD IN ZW3D ČAKA V BLIŽNJI PRIHODNOSTI

Po navadi se uspešna razvojna (softwareska) podjetja rada ponašajo s svojimi dosežki, cemur najbolje služijo prav letne konference. V prisotnosti partnerjev s celega sveta, se nemalokrat obelodanijo nacrti za prihajajoce verzije. Letošnji GPC v tem oziru ni prav nic razocaral, a bomo podrobneje o tem pisali v nadaljevanju.

Highslide JS
GUANGZHOU, KITAJSKA

Global Partner Conference (GPC) 2015, se je odvijal med 8 in 11 aprilom, v neverjetno hitro rastocem mestu Guangzhou na Kitajskem, kamor smo se predstavniki ZwCAD SLOVENIA odpravili že dan prej.

Highslide JS
LOKACIJA GPC 2015

Highslide JS
TRUMAN DU, CEO

Izbor lokacije in samega prostora, kjer se je izvajala letošnja konferenca, je bila nadvse posrečena.

Prepoznavna arhitektura in še prepoznavnejša kulinarika, sta pri številnih udeležencih privabila nasmeh na ustnice.

 

 

 

 

V nadvse sprošcenem in idilicnem okolju, odmaknjenem od mestnega vrveža, je konferenco odprl sam generalni direktor podjetja ZwSOFT CO., LTD., g. Truman DU.

 

 

 

 

Highslide JS
ADOL (ZWSOFT) IN NEJC (ZWCAD SLOVENIA)
Highslide JS
NAGRAJENCI, 2015

Po prijaznem sprejemu in še prijetnejšem banketu, so sledile nagrade za izredne dosežke, beležene na podrocju prodaje in marketinga.

 

 

 

 

 

Po pricakovanju, so tukaj prednjacili zastopniki z vec deset milijonskimi trgi, kot so npr.: predstavniki iz Nemcije, Poljske, Rusije in podobno.

Osebno nas je najbolj zanimalo, kaj bo novega v prihajajocih verzijah CAD in CAD/CAM programske opreme ZwCAD+ in Zw3D?

Na odgovore smo morali pocakati do naslednjega dne, ko so se tudi uradno pricele številne predstavitve novosti, katerih bomo uporabniki deležni v prihajajocih verzijah programske opreme ZwCAD in Zw3D.

Highslide JS
"FREE TALK" - NOVOSTI
Posebnost letošnjega GPC-ja je odlocitev, da ne predstavijo le novosti še neizdanih verzij, pac pa tudi novosti, katere lahko pricakujemo še v casu aktualnih verzij. Tukaj velja izpostaviti, da še v aktualni verziji 2015 lahko pričakujemo:

 • možnost uporabe PDF Underlay-ev, kar smo uporabniki ZwCAD-a doslej mnogokrat pogrešali,
 • dodatno izboljšanje v stabilnosti delovanja CAD aplikacije,
 • možnost korišcenja vecje kapacitete racunalniškega pomnilnika (4GB) in posledicno možnost kreiranja in urejevanja vecjih DWG dokumentov,
 • možnost zajemanja objektov izven vidnega podrocja modela (on / off),
 • izboljšano mrežno licenciranje (številne dodatne funkcije),
 • in še …

Omenjene novosti in izboljšave bodo uporabniki verzije ZwCAD 2015 prejeli povsem brezplacno in sicer v obliki programske nadgradnje (SP2), o cemer bodo s strani ZwCAD SLOVENIA še pravocasno obvešceni.

GPC je ponudil tudi vpogled v verzijo 2016, za katero ponovno lahko recemo, da bo zagotovo predstavlja mejnik v razvoju CAD programske opreme ZwCAD. Naj izpostavimo le najocitnejše:

 • izboljšano programsko jedro,
 • podpora 64 bitnim sistemom (bistvena razlika v ucinkovitosti same programske opreme),
 • podpora opciji »cross-platform« bo omogocala uporabo iste licence na razlicnih platformah (operacijskih sistemih). Tako bodo CAD programsko opremo ZwCAD po novem lahko zaganjali tudi lastniki racunalnikov z Linux in MAC OS operacijskimi sistemi,
 • integracija lastnega renderirnika (najverjetneje že dobro znanega in med uporabniki zelo priljubljenega in cenjenega renderirnika Artisan.),

ter še …

Ob napovedanih drasticnih spremembah, katerih bodo v kratkem deležni uporabniki in distributerji programske opreme AutoCAD, je bilo nadvse prijetno in pomirjajoce slišati, da se podobno ne bo dogajalo s CAD in CAD/CAM programsko opremo ZwCAD in Zw3D.

Tako bomo še naprej lahko nudili:

 • profesionalne CAD licence po vsaj 5 krat nižjih cenah (programska oprema z zagotovo najboljšim razmerjem med ceno in zmogljivostjo na trgu)
 • liberalno licenciranje (licence se ne vežejo na MAC naslov strojne opreme in so tako prosto prenosljive med poljubnim številom racunalniških sistemov)
 • samostojne in mrežne licence, brez cenovnih razlik (pri konkurenci lahko razlika v ceni med samostojno in mrežno licenco znaša kar 1.000,00 EUR in vec)
 • prosto izbiro zašcite, brez cenovnih razlik (USB Dongle ali Softkey)
 • prosto izbiro casa nadgrajevanja – ni narocniškega razmerja
 • cenovno ugodne prehode na nove verzije (že za 100,00 EUR + DDV)
 • ugodne vzdrževalne pogodbe (niso obvezne, so le opcija in pomenijo nadaljnje prihranke)
 • možnost nakupa na do 48 obrokov (obrocno odplacevanje)
 • številne programske dodatke (za razlicne dejavnosti)
 • 24 urno uporabniško podporo
 • kvalitetna in cenovno sprejemljiva usposabljanja s prejemom uradnih potrdil (osvojitev znanj jamcimo slehernemu udeležencu)
 • in še …

POZOR :

Že dalj casa opozarjamo na dvig cen, ki se bo zgodil ob koncu meseca aprila 2015, kot posledica (za nas) neugodnih medvalutnih razlik.

Omenjenemu dvigu cen se lahko ognemo s pravocasno vloženim narocilom in po možnosti še s placilom triletne vzdrževalne pogodbe.

Na omenjen nacin si zagotovimo CAD licencno programsko opremo po obstojeci (nižji) ceni, kakor tudi cenovno ugodnejše prehode na nove verzije v naslednjih treh letih.


Snemite brezplacno testno razlicico, testirajte, ter zahtevajte brezplacno in povsem neobvezujoco ponudbo še danes – se splaca!

 

Stran 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

 

Hitra navigacija po strani:

2D DWG V 3D MODEL
2D DWG V CAM
NOVOSTI S PODROČJA CAD
NOVOSTI S PODROČJA CAM

Preostale vsebine:

ZwCAD™+ 2014:

Še niste prejemnik naših mesecnih novic?

Highslide JS

Klik kuverte vam omogoca prijavo na naše mesecne novice.

Novice so brezplacne, a lahko nadvse koristne.

Pozor: Twitter omogoca pridobitev informacij še pred njihovo objavo na portalu. Obišcite in spremljajte nas na Twitterju (kliknite ikono spodaj)!

----------------------

-Clanek o rac. tecajih
-Clanek o ZwSOFT opremi

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
   
   
   
   
Vse pravice pridrzane. © Birocom2000, 2015
Meter odometer