Racunalniska usposabljanja Razno

VIDEO TUTORJI CADPROFI ...

Programski dodatki CADprofi za okolje ZwCAD+ 2014, nudijo programske rešitve za
domala vsa podrocja ...

 

Programski dodatki, spisani za okolji ZwCAD™ in AutoCAD® s strani nemškega razvijalca, podjetja CADprofi GMBH, so med uporabniki zagotovo zelo priljubljeni.

Razlog za to je najverjetneje najti v enostavni uporabi, kjer ni potrebe po dolgotrajnem in zapletenem ucenju, oziroma privajanju na novo okolje.

Tako imenovane »User Friendly« programske rešitve iz razlicnih interesnih podrocij kot so strojništvo, gradbeništvo, elektrotehnika, ipd …, so koncnemu uporabniku sedaj še bolj približali in sicer z objavo skupkov video tutorjev. Slednji postopke in opravila prikazujejo na enostaven in vsem razumljiv nacin, s cimer se že tako kratek uvajalni cas še dodatno skrajša.

Trenutno so na voljo video tutorji v angleškem jeziku, v pripravi pa so tudi nemške verzije, katerih izid pricakujemo v kratkem.

Spodaj navajamo povezave do dolocenih video tutorjev in sicer po podrocjih:


CADprofi Mechanical in 2 minutes
CADprofi Mechanical: main program commands
Normalized parts
Welds views
Descriptions
Quick tools
Creating specifications
Steel shapes and metallurgical products
Designing apparatus
Creating diagrams
Creating pneumatic schemes
Translating the program
CADprofi - promotional video


CADprofi HVAC & Piping in 2 minutes
CADprofi HVAC & Piping: main program commands
Schemes: working with symbols
Schemes: drawing lines
Schemes: predefined diagrams, heating circuits
Schemes: simultaneous insertion of multisymbols to the drawing
Schemes: symbols edition
Elements numbering and edition of their technical parameters
Cross symbols
Lines edition
Quick and automatic drawing description
Creating legends and specifications
Working in isometry and creating your own symbols
Drawing strand diagrams
Drawing pipelines installations
Drawing air condition installations
Drawing P&ID schemes
Translating the program
CADprofi - promotional video


CADprofi Electrical in 2 minutes
CADprofi Electrical: main program commands
Schemes: sheet templates and drawing tables
Schemes: working with symbols
Schemes: predefined diagrams, distribution and others
Creating specifications
Creating graphical legends
Designing switchgear
Automatic obtaining of apparatus view upon symbols that were used on schemes
Lighting, sockets, connectors etc.
Circuit numbering (addressing)
Cable trays and ducts
Busbars
Presentation of CabloCAD - designing Cablofil cable trays
Presentation of CabloCAD - Cablofil complex constructions
Presentation of ZucchiniCAD - designing Legrand busbars
Translating the program
CADprofi - promotional video


CADprofi Architectural in 2 minutes
CADprofi Architectural: main program commands
Drawing both single and multi-layered walls
Inserting woodwork (doors and windows) to the drawing
Room descriptions
Designing stairs
Quick and automatic description of the drawing
Architectural dimensioning
Furniture and equipment library
Creating safety and evacuation plans
Translating the program
CADprofi - promotional video


POMNI:

CADprofi je skupek programskih dodatkov, ki za svoje delovanje potrebujejo gostujoco CAD aplikacijo (platformo). Kot slednje lahko posluži tako ZwCAD™, kot tudi AutoCAD®.

Aplikacijo ZwCAD™ je mogoce brezplacno sneti z našega spletnega portala (podrocje DOWNLOAD) in testirati za cas 30 dni, nakar bo delovanje dolocenim funkcijam onemogoceno.

Brezplacno je mogoce testirati tudi vse zgoraj navedene programske dodatke CADprofi, katere je prav tako mogoce sneti z našega spletnega portala (podrocje DOWNLOAD):

 


 
 
SRECANJE KLUBA MOJSTROV SLOVENIJE, ZRECE 2014
 
 
Klub mojstrov Slovenije (KMS) je bil ustanovljen leta 2007, kjer so kot glavno poslanstvo navedli povezovanje obrtnih mojstrov in skrb za promocijo mojstrskih izdelkov in storitev na trgu, njihovo strokovno izobraževanje in usposabljanje.
 

Letošnjega že drugega strokovnega srecanja smo se udeležili v vlogi pokrovitelja, ter kot takšni na srecanju predstavili našo profesionalno CAD in 3D CAD/CAM programsko opremo ZwCAD+ 2014 in Zw3D 2014.

Predstavitev sta vodila g. JURANCIC in g. VARGA.

 

Glede na število pozitivnih odzivov smemo zakljuciti, da srecanje ni le bilo prijetno in nadvse zabavno, pac pa tudi sila uspešno.

Povedano le še dodatno potrjuje primernost naše CAD in 3D CAD/CAM programske opreme, tudi v tovrstnih gospodarstvih, kjer si konkurencnosti in obetavne prihodnosti brez primerne programske podpore, kmalu vec ne bo mogoce zamisliti.

Kot kaže so casi, ko je še bilo dovoljeno reci: »To smo že od nekdaj delali tako …«, dokoncno minili.

Prijetno druženje in strokovno kramljanje se je po predavanjih preselilo v preddverje konferencne dvorane, kjer smo vsem, ki jih je zanimalo vec, nudili strokovno svetovanje in prakticno predstavitev na delovnih postajah.

Uspel dogodek se je zakljucil z mnogimi novimi poznanstvi in potencialnimi poslovnimi priložnostmi.

Klubu mojstrov Slovenije se za prijetno druženje, ter za priložnost predstavitve naše dejavnosti širšemu clanstvu ponovno zahvaljujemo, še posebej clanu odbora g. Jožku Rozini, ki je vse navedeno omogocil.


Utrinki s srecanja:

 
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
 
 
SAMO ZA ZARES DOBRIM KONJEM SE PRAŠI …

 

Highslide JS

 
 
Živimo v izredno dinamicnem casu. Rušijo se stereotipi, uvajajo se nove poslovne prakse in vrednote.

Do še vceraj samoumevne rešitve, so danes postavljene pod vprašaj. Svet se razvija z dobesedno svetlobno hitrostjo. Razvija se hitreje kot kdajkoli poprej, zaradi cesar je dolocena stopnja prilagajanja nujno potrebna.

Ce smo še pred par leti Autodesk AutoCAD® priznavali kot sinonim oziroma sopomenko za podrocje CAD, je danes stanje vendarle precej drugacno.

Zaradi najrazlicnejših razlogov, so CAD uporabniki že v devetdesetih letih prejšnjega stoletja mrzlicno iskali ekvivalent, ki bi vsaj delno ublažil monopolen položaj, ki si ga je cedalje bolj utrjeval AutoCAD®.

Iskalcem primernih rešitev so brez vsakršenag dvoma najvec uspeli ponudili predstavniki konzorcija IntelliCAD.

Slednji so namrec spisali programsko jedro, okrog katerega so clani konzorcija razvijali razlicne CAD platforme in jih kot cenovno ugodnejše AutoCAD® alternative nudili uporabnikom po vsem svetu.

Med njimi je v tem casu bilo mogoce najti tudi mlado in nadvse perspektivno azijsko razvojno podjetje ZwSOFT CO., LTD., z aplikacijo ZwCAD™.

Aplikacijo ZwCAD™ je že tedaj odlikovala neverjetna podobnost z vzornikom, AutoCAD®-om. Izredna podobnost ni bila le vizualne narave, pac pa se je manifestirala tudi na podrocju funkcionalnosti in uporabniške izkušnje. Okolji sta bili prakticno identicni, kar je uporabnikom te CAD aplikacije ob neprimerljivo nižji nabavni ceni omogocalo še hitro in brez bolno migracijo na novo okolje. Ucenje in privajanje na novo programsko opremo je bilo povsem nepotrebno.

Autodesk se s pojavom t.i. AutoCAD® klonov nikakor ni mogel sprijazniti, še posebej ne glede uporabe formata DWG, oziroma dikcije »TrustedDWG«.

Zato je leta 2006 Autodesk zoper združbo ODA (Open Design Alliance) vložil tožbo, ki bi naj konkurentom (predstavnikom konzorcija ITC, koristnikom uslug ODA) dokoncno prepovedala uporabo DWG formata.

Tedaj je Autodesk®-u na koncu uspelo iztržiti le umik oznake TrustedDWG iz ODA-jevih DWGDirect knižnic, ter pravico, da smejo bodoce verzije AutoCAD®-a pri odpiranju DWG dokumentov ki izvorno niso bili ustvarjeni v okolju AutoCAD®, izpisati opozorilo.

Skozi cas je Autodesk konkurenci veckrat poskušal onemogociti nemoten razvoj, pri cemer se je (razumljivo) loteval predvsem tistih, za katere je menil da predstavljajo AutoCAD-u najvecjo »nevarnost«.

Leta 2012 je razvojno podjetje ZwSOFT CO., LTD. trgu predstavilo svojo prvo CAD programsko rešitev, ki je bazirala na lastnem jedru in tako ni vec koristila ITC-jeve tehnologije.

Zmogljivejše jedro je aplikacijo še bolj približalo AutoCAD®-u, s cimer si je »prislužila« dodatno pozornost s strani Autodesk-a.

Še ne dve leti pozneje, se Autodesk odloci vložiti tožbo zoper ZwSOFT. Predmet tožbe je bila prevelika podobnost, ki je sedaj segala celo do nivoja same programske kode. Torej ne samo da sta si obe aplikaciji navidezno enaki in da nudita povsem primerljivo uporabniško izkušnjo, vsebovali bi naj celo iste programske hrošce.

Takšna neverjetna podobnost med obema CAD aplikacijama bi naj Autodesk-ove strokovnjake pripeljala do zakljucka, da so se pri razvoju nove generacije CAD programskih rešitev, ZwSOFT-ovi razvojni inženirji »poslužili« kar njihove izvorne programske kode. To mnenje je predstavljalo tudi osnovo za vloženo tožbo, katero so se v zacetku leta 2014 odlocili vložiti na Nizozemskem, v Haagu.

Podrobna primerjava programskih kod je dokazala napacno domnevo Autodesk-ovih strokovnjakov in ZwSOFT razbremenila prav vseh navedenih obtožb. Uradno sodbo je Haaško sodišce izreklo 10. 04. 2014.

Ne glede na krajšo neprijetnost, katero je navedena tožba povzrocila ZwSOFT-u in partnerjem širom sveta, pomeni ta izkušnja tudi svojevrstno priznanje s strani Autodesk-a, ki s tem priznava, da se je med vsemi konkurenti na trgu, brez vsakršnega dvoma, ZwCAD™-u uspelo AutoCAD®-u najbolj približati.

Ce je zaradi tega potrebno zadeve obcasno dokazovati na sodišcu, tudi prav. Že od nekdaj namrec vemo, da se le za dobrim konjem zares praši.


Programsko opremo, ki se je tako po izgledu, kot tudi po sami uporabniški izkušnji AutoCAD®-u uspelo najbolj približati, lahko brezplacno snamete z gornje poveave, ter jo testirate za cas 30 dni.

Po izteku testnega obdobja bo delovanje dolocenim funkcijam onemogoceno.

Zahtevajte svoj izvod povsem neobvezujoce ponudbe še danes!

 
 

Stran 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

 

ZwCAD™+ 2014:

Še niste prejemnik naših mesecnih novic?

Highslide JS

Klik kuverte vam omogoca prijavo na naše mesecne novice.

Novice so brezplacne, a lahko nadvse koristne.

Pozor: Twitter omogoca pridobitev informacij še pred njihovo objavo na portalu. Obišcite in spremljajte nas na Twitterju (kliknite ikono spodaj)!

----------------------

-Clanek o rac. tecajih
-Clanek o ZwSOFT opremi

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
   
   
   
   
Vse pravice pridrzane. © Birocom2000, 2014