DOWNLOAD PROGRAMSKE OPREME (Trial / Demo verzije) IN PONUDBE

Pred nalaganjem brezplacne programske opreme, izpolnite ustrezen formular. Programje lahko narocite tudi po posti. Zahtevek za ponudbo oddate na dnu strani.

 
IZPOLNIJO PRAVNE OSEBE     (Download brezplacnega programja)
Naziv podjetja:
*
Naslov podjetja:
Postna st., posta:
Priimek:
*
Ime:
*
Izobraz. dejavnost: Da  Ne *
E-posta: *
ID za DDV: SI
Telefon oz. GSM:
Faks:
Pred. zanimanja:

Opomba:

Polja, oznacena z rdeco zvezdico (*), so obvezna in se morajo izpolniti!

IZPOLNIJO FIZICNE OSEBE     (Download brezplacnega programja)
Priimek: *
Ime:
*
Naslov: *
Postna st., posta: *
Status studenta: Da  Ne *
E-posta: *
Telefon oz. GSM:
Pred. zanimanja:

Opomba:

Polja, oznacena z rdeco zvezdico (*), so obvezna in se morajo izpolniti!

DOSTAVA PO POSTI     (brezplacno programje po posti)

V primeru, da programske opreme iz kakrsnega koli razloga ne zelite nalagati s spletnega portala, lahko poskusno aplikacijo oziroma nadgradnjo prejmete po posti.

V tem primeru placate le stroske snemanja in tiskanja kompaktnega diska, ter postnino. Celotni strosek se poravna ob prevzemu blaga (faktura je prilozena) in znasa 25,00 €.

Za prejem programja po posti, izpolnite spodnji formular (pravne in fizicne osebe):

Naziv podjetja:
*
Naslov: *
Postna st., posta: *
Priimek:
(odgovorne osebe) *
Ime:
(odgovorne osebe) *
Izobraz. dejavnost: Da  Ne * (Studenti izberejo opcijo "Da")
E-posta: *
ID za DDV: SI *
Telefon oz. GSM: *
Faks:
Pred. zanimanja: *

Opomba:

Polja, oznacena z rdeco zvezdico (*), so obvezna in se morajo izpolniti!

ZAHTEVEK ZA PONUDBO
Naziv podjetja:
*
Naslov: *
Postna st., posta: *
Priimek:
(odgovorne osebe) *
Ime:
(odgovorne osebe) *
Izobraz. dejavnost: Da  Ne * (Studenti izberejo opcijo "Da")
E-posta: *
ID za DDV: SI *
Telefon oz. GSM:
Faks:
Predmet ponudbe: *  
Kolicina: *   (pri usposabljanju: stevilo udelezencev)
                    

Opomba:

Polja, oznacena z rdeco zvezdico (*), so obvezna in se morajo izpolniti! Podrobneje se o informacijah kot so placilni pogoji, roki, ipd ... informirajte na straneh namenjenim zastopstvu in prodaji v meniju "Storitve".

 

   Ni podprto!
Podprto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
   
   
   
   
Vse pravice pridrzane. © Birocom2000, 2015