KONFERENCA ZWCAD 2012 - IZID VERZIJE ZWCAD+ 2012, TER ŠE VELIKO VEC ...

 

Udeležili smo se letne konference ZwCAD 2012 in imeli smo kaj videti.

Ob obljubljenem uradnem izidu najnovejše verzije CAD programske opreme ZwCAD, smo obiskovalci konference bili deležni še predstavitev vidnejših programskih dodatkov (med njimi celo dveh slovenskih), novega okolja celovite 3D CAD/CAM rešitve Zw3D 2012 SP2, profesionalne programske rešitve za simulacije litja (izjemno orodje za vse, ki se ukvarjajo z dizajniranjem orodij za tlacno litje), ter nenazadnje smo imeli celo priložnost sodelovati pri digitalizaciji 3D modela z visokozmogljivim 3D »White Light« skenerjem ...

 

Konferenca je potekala v veliki dvorani ljubljanskega KOLOSEJ-a, kjer pa se je zaradi organiziranih protestnih shodov kasneje ta dan, zbralo nekoliko manj obiskovalcev kot je bilo prijavljenih.

   
Kljub temu nas je bilo prisotnih krepko preko 100 predstavnikov podjetij, izobraževalih ustanov in zainteresiranih posameznikov.
 
Pri sprejemu smo s strani prikupnih hostes Jane in Katje prejeli imensko priponko, mapico s promocijskim materialom, in že so nas usmerili proti koncu hodnika, od koder so prihajali znani zvoki.
   

Že prvi razgled po dvorani je dal vedeti, da bo na letošnji konferenci sodelovalo vec govornikov kot prejšnja leta.

Zraven fotografov smo tokrat na konferenci opazili tudi video snemalce, kar vse je nakazovalo na novosti, katerim bi naj pri letošnji konferenci bili prica.

Po krajši (a najavljeni) zamudi, se je konferenca vendarle pricela.

 

Uvodni nagovor je opravila gospa Barbara KOPCIC, vodja marketinga in prodaje pri podjetju BiroCom2000 (organizator prireditve in nosilec domen ZwCAD SLOVENIA in ZwCAD AUSTRIA), ter predstavila vse prisotne predavatelje letošnje konference.

Highslide JS
Zraven nadvse ustrežljivih in prijaznih predstavnikov iz podjetij ZWSOFT Co., Ltd., ter CADprofi GmbH, katere smo na konferencah srecevali že pretekla leta, smo letos prvic imeli priložnost spoznati še predstavnike podjetij SHINING 3D Tech Co., Ltd., CoreTech System Co., Ltd., ter SL-King d.o.o.

 

Omenjena podjetja s svojimi kvalitetnimi rešitvami lepo dopolnjujejo ponudbo ZwSOFT CAD in CAD/CAM programske opreme ZwCAD in Zw3D, a gremo lepo po vrsti.

 

Za govornico je najprej stopil predstavnik podjetja ZwSOFT, odgovorni menedžer za podrocje zahodne in centralne evrope., g. KINGDOM Lin.

Po krajših uvodnih besedah, kjer je veckrat izrazil prijetno presenecenje nad lepotami Slovenije, ter prijaznostjo njenih prebivalcev, je govor namenil predvsem zahvali slovenskim

uporabnikom ZwSOFT programske opreme, ter pohvali podjetja BiroCom2000. Slednje je tudi prejemnik nagrade za najboljšo marketinško strategijo leta 2011, kar je vsekakor omembe vreden dosežek.
   

Gospod KINGDOM Lin je nato nadaljeval z prezentacijo, v kateri je kronološko razporedil dogodke, povezane s podjetjem ZwSOFT Co., Ltd., ter njihovo programsko opremo.

Kot kljucni trenutek v razvoju podjetja ZwSOFT in same programske opreme, je navedel tudi datum izida najnovejše verzije CAD programske opreme, ZwCAD+ 2012, za katero meni (mi pa se

njegovemu mnenju absolutno pridružujemo), da je zdalec najboljša verzija doslej. Pri tem je dal jasno vedeti, da bodo uporabnikom starejših razlicic omenjenega CAD orodja še naprej nudili uporabniško podporo, ne glede na to, da po novem aplikacija ne bo vec slonela na ITC-jevem jedru, pac pa povsem novem, lastnem. S tem je tudi prišel cas, da se koncno predstavi nova verzija programske opreme ZwCAD.
   

Slednje je opravil direktor podjetja BiroCom2000, g. Andrej JURANCIC in sicer zacenši s stavkom:

"Najnovejša, t.i. PLUS verzija, nudi veliko, veliko vec, kot je sprva videti".

In sodec po videnem, je imel še kako prav!

Seveda so razlike v samem uporabniškem vmesniku v primerjavi z verzijo 2012 nadvse ocitne, a so te le manjši del celotnih izboljšav, ki jih nova verzija prinaša.

Za zacetek je pomembno omeniti, da je nova verzija ZwCAD+ 2012 spisana zares povsem na novo. Zamenjano je bilo celo samo programsko jedro, katero je leta »poganjalo« CAD programsko opremo ZwCAD in katero je bilo last konzorcija InteliCAD.

Najnovejšo verzijo poganja novo jedro, katero so spisali programerji ZwSOFT-a sami in je nastajalo dolgih pet let. Je mnogo zmogljivejše in sodobnejše od InteliCAD-ovega jedra in ga je po zmogljivosti mogoce primerjati le še z jedrom samega AutoCAD-a.

Ali s tem ZwSOFT izstopa iz konzorcija ITC (InteliCAD)? Nikakor ne. Clanstvo ohranja zaradi dane zaveze po nudenju kvalitetne uporabniške podpore, tudi uporabnikom starejših, InteliCAD-ovih razlicic ZwCAD-a. Poteza je nedvomno nadvse poštena in hvale vredna.

Uradna video prezentacija nove CAD programske rešitve, ZwCAD+ 2012 (priporocamo celozaslonsko predvajanje):

 

Nova verzija je zaradi novega jedra tudi veliko stabilnejša, spominsko in procesorsko manj zahtevna, sposobna odprave potreb po spominskih rezervacijah, ter nasploh z boljšimi opravilnimi rezultati.

Zanimivo pri tem je dejtvo, da pri nekaterih testih nova verzija ZwCAD-a prekaša celo sam AutoCAD. Slednje je najbolj ocitno pri obdelavi obsežnejših dokumentov.

Da premore nova verzija oba uporabniška vmesnika (klasicenga in vmesnik z ukaznimi trakovi) ne gre izgubljati besed, ceravno so ZwSOFT-ovi programerji tudi na tem podrocju uvedli kar precej zanimivih rešitev kot na primer:

pri AutoCAD-u lahko izbiramo katerega izmed uporabniških vmesnikov želimo uporabiti, ne moremo pa uporabiti »vmesne« rešitve, ki jo zraven obeh uporabniških vmesnikov premore okolje ZwCAD+ 2012.

V okolju z ukaznimi trakovi namrec obstaja majhna, komaj opazna ikona, preko katere je mogoce v okolje z ukaznimi trakovi priklicati standardne roletne menije.

Odlicna poteza, katero bomo uporabniki v tranzicijskem obdobju prehoda iz klasicnega uporabniškega vmesnika na sodobnejši vmesnik z ukaznimi trakovi, znali še kako ceniti:

Highslide JS
Zelo elegantna rešitev ...

Nova verzija prinaša tudi povsem nov in do sedaj še nikoli viden vmesnik, t.i. »Smart Mouse«. Autodesk bi naj nekaj podobnega spisal za premožnejše uporabnike MAC-ovih razlicic AutoCAD-a, ne pa tudi za uporabnike razlicic za osebne racunalnike (PC).

Po videnem lahko zlahka zatrdimo, da se bo za prestop na ZwCAD odlocil prenekateri uporabnik AutoCAD-a, že samo zaradi tega novega in nadvse zanimivega vmesnika. Vmesnik »Smart Mouse« delo konstruiranja zlahka pohitri tudi do 50% in vec.


(Priporocamo celozaslonsko predvajanje)

Izboljšane so bile domala VSE funkcije programske aplikacije ZwCAD: dimenzioniranje je sedaj asociativno, Polja po novem obsegajo tudi Objekte, entitete lahko sedaj zlahka prestavljamo iz enega okolja v drugega (MODEL / LAYOUT), uveden je »Cycle Select«, Palete je mogoce konfigurirati, nastavitve pa shraniti in prenašati na druge sisteme, dodanih je bilo preko 100 novih simbolov, izboljšan je bil urejevalnik plasti, ipd ...

Ob vseh zvenecih spremembah pa je najvecjega odobravanja bila deležna obnova API-jev. Slednje omogoca hitro in neboleco migracijo programskih dodatkov, spisanih za okolje AutoCAD, na ZwCAD-ovo platformo.

Da je to res, so potrdili tudi slovenski partnerji, podjetje SL-King d.o.o., a o tem vec v nadaljevanju.

Ocitno je v dvorani bilo prisotnih tudi precej predstavnikov izobraževalnih ustanov, saj je ob omembi, da bodo pri BiroCom2000 šolam in fakultetam CAD licence podeljevali povsem brezpalcno, dobesedno završalo.

BiroCom2000 želi s to potezo opremiti kar cimvecje število slovenskih šol in fakultet z zadostnim številom prepotrebnih CAD licenc, kar je v današnjih (milo receno) poostrenih gospodarskih razmerah, izredno dobrodošlo.

Ob tem se je direktor podjetja BiroCom2000 še enkrat zahvalil predstavnikom CPI-ja (Link: Center RS za poklicno izobraževanje) za nadvse nesebicno pomoc pri izvajanju tega projekta.

V nadaljevanju konference smo imeli priložnost videti napredek v programskih dodatkih ponudnika CADprofi GmbH.

Highslide JS
Karol KLIMOWICZ - CADprofi

Slednji ponujajo bogate knjižnice simbolov in elementov za razlicna podrocja (elektrotehniko, strojništvo, gradbeništvo in HVAC), seveda za novo okolje ZwCAD+ 2012.

Novosti v verziji 9 nam je razkril g. Karol KLIMOWICZ.

Kot smo kasneje izvedeli na neformalnem delu konference, potekajo trenutno dogovori, da bi se naj te knjižnice v prihodnosti že nahajale v sami CAD aplikaciji ZwCAD+ in sicer kot njen sestavni / integriran del, a smo trenutno le še pri ideji, medtem ko bo za dokoncno rešitev potrebno še nekoliko pocakati.

 

Highslide JS
Karol KLIMOWICZ - CADprofi
Highslide JS
Karol KLIMOWICZ - CADprofi

CADprofi razen že omenjenih obsežnih knjižnic s simboli, ponuja še programske rešitve s podrocja arhitekture, strojništva, elektrotehnike in HVAC.

 

 

Te rešitve ponuja v obliki programskih dodatkov (Add-on), ki se enostavno vežejo na aplikacijo ZwCAD in v sodelovanju z njo prihranijo pre-nekatero uro risanja.

Glede na ugodno ceno omenjenih rešitev, ne dvomimo v prodajni uspeh te programske opreme tudi v prihodnje.

 

Kot naslenji ponudnik programskih dodatkov za CAD okolje ZwCAD+ 2012, so se na letošnji konferenci prvic predstavili tudi slovenski programerji.

Uporabniki smo že dalj casa pricakovali prenos aplikacij kot sta SEWER+ in VIA na ZwCAD platformo in sedaj se je to koncno tudi zgodilo.

Najpriljubljenejši aplikaciji za nizke gradnje in nacrtovanje kanalizacijskih sistemov v Sloveniji, bo odslej mogoce zaganjati tudi v okolju ZwCAD.

Omenjeno je plod dolgoletnih pogajanj podjetij BiroCom2000 in SL-KING, rezultat pa je sedaj pred nami. To pa še ni vse. Uporabniki s podrocja GIS-a, lahko kaj kmalu pricakujemo prilagojeno programsko rešitev, ki bo dela na omenjenem podrocju radikalno olajšala, zato nikar ne pozabite spremljati razvoja in rasti cedalje priljubljenejše CAD aplikacije ZwCAD+, ter njenih programskih dodatkov.

Highslide JS
Davor KLEMEN - SL-KING

 

Highslide JS
Davor KLEMEN - SL-KING

Aplikacijo SEWER+ za okolje ZwCAD+ 2012 je obiskovalcem predstavil g. Davor KLEMEN, razvojni inžiner pri podjetju SL-KING d.o.o.

Predstavitev je potekala gladko in nadvse zanimivo, saj je sicer zahtevno opravilo projektiranja kanalizacijskih sistemov bilo prikazano na izredno lahkoten nacin, primerljivo z igranjem priljubljene racunalniške igrice PIPE MANIA.

Razlogov za migracijo aplikacij SEWER+ in VIA iz AutoCAD-ove platforme na ZwCAD+ 2012 platformo je vec, a je že sama cenejša ZwCAD+ platforma dovoljšen razlog, saj je prav zaradi nižje cene platforme, tudi strošek celotne rešitve toliko nižji.

Dokoncno pa so se za prenos aplikacij SEWER+ in VIA z AutoCAD na ZwCAD+ pri SL-KING-u odlocili šele po izjemnih izboljšavah samih API-jev v najnovejši verziji ZwCAD+ 2012.

Slednji omogocajo kar pet krat hitrejšo migracijo kode v primerjavi s starejšimi (ITC) razlicicami.

Testne verzije programskih dodatkov SEWER+ in VIA bo po zagotovilih razvijalcev kmalu mogoce sneti s tega portala, a bomo o tem še pravocasno porocali.

Konferenca se je nadaljevala s prikazom delovanja popolne in celovite 3D CAD/CAM rešitve, Zw3D 2012 (SP2). Predstavitev je vodil strokovnjak s podrocja 3D konstruiranja pri podjetju BiroCom2000, g. Štefan VARGA.

 

Ker se je predavanje g. Varge navezovalo tudi na preostale predstavitve, ki so sledile (kot so 3D skeniranje in izvedba kontrole kakovosti livnega orodja, predstavitev simulacije litja, ipd ...), se je pri svoji predstavitvi poslužil 3D modela pokrova motorja, katerega so posebaj za namen predstavitev na letošnji konferenci, izdelali s pomocjo 3D tiskalnika (ABS plasticna masa).
 

Tiskani 3D model je nadalje služil kot rdeca nit skozi preostale predstavitve, ki so sledile v nadaljevanju.

Model bo lepo videti v predstavitvi gospoda Varge v nadaljevanju.

 

G. Varga je predstavitev zacel s prikazom tehnike konstruiranja omenjenega 3D modela (pokrov motorja) v okolju 3D CAD/CAM programske aplikacije Zw3D 2012 (SP2), kjer je bilo že na prvi pogled zaznati ogromne spremembe, katerim je omenjena aplikacija bila podvržena v primerjavi z razlicico 2011. Uporabniku prijazno okolje, ter smiselno izdelani orodni trakovi, so prav gotovo del razloga, zaradi katerega se bodo uporabniki 3D modelirnikov še kako radi obracali k Zw3D.

Prikazana je bila lahkotnost konstruiranja / izdelave kompletnega orodja za litje omenjenega pokrova motorja, v zato namenjenem okolju, ki je obenem sestavni del programske opreme Zw3D 2012 Professional.

Za ogromno opravil poskrbi Zw3D samodejno, kar je tudi ena izmed prednosti omenjenega okolja v primerjavi s konkurencnimi proizvodi. Zw3D je namrec »najmocnejši« ravno na podrocju konstruiranja orodij za litje.

Uradna video predstavitev nove verzije 3D CAD/CAM rešitve Zw3D 2012:

Lepo izdelana animacija je poskrbela za komaj opazen prehod iz podrocja konstruiranja (CAD) v podrocje CAM. Kot nam je bilo povedano, obvladuje Zw3D z letošnjim letom tudi podrocje struženja, kar je seveda dobra novica. Tako po novem CAM pokriva celotno podrocje obdelave z odvzemanjem materiala in sicer od 2 osne, pa vse do 5 osne obdelave.

G. Varga v predstavitev ni pozabil vkljuciti niti simulacije litja, katero je uporabil na konstruiranem livnem orodju, kot tudi ne postopka kontrole kakovosti, katerega je izvedel na CAM modelu (tukaj se je poslužil skeniranja tiskanega 3D modela iz ABS plastike) in izvrstne XOV programske opreme, s pomocjo katere je merilne protokole mogoce izdelati prakticno v minutah.

Zanimivo predstavitev g. Štefana si je mogoce ogledati s pomocjo spodnje povezave, a žal brez njegovih komentarjev.(Priporocamo celozaslonsko predvajanje):


Predstavitev novega okolja Zw3D 2012 SP2


Seveda si tako simulacija litja, kot 3D skeniranje zaslužita podrobnejšo predstavitev. Slednje smo prejeli prav kmalu in sicer najprej s strani g. Cedric LIU, razvojnega inžinerja iz podjetja CoreTech System Co., Ltd. (MOLDEX3D).

 

Highslide JS
Cedric LIU
-
CoreTech System

Verjamemo, da ni strokovnjaka s podrocja konstruiranja orodij za tlacno litje, ki si ne bi želel kvalitetnih simulacij litja.

Omenjena programska orodja omogocajo testiranje in korigiranje modelov / orodij za tlacno litje, še preden se le ta dejansko izdelajo.

 

Predstavljena oprema MOLDEX3D svoje delo na tem podrocju seveda odlicno opravlja, ter omogoca:

- izvajanje analiz zapolnjevanja modelov
- napovedovanje in optimiranje skrckov in deformacij izdelkov
- dolocevanje tlaka brizganja in zapiralne sile orodij, ter
- izvajanje analize veckomponentnih brizganj

 

Highslide JS
Cedric LIU -
CoreTech System
Programska simulacija je med obiskovalci konference vzbudila veliko zanimanja, za kar je verjetno kriva tudi neprimerljivo nižja cena predstavljene aplikacije, v primerjavi s konkurencnimi proizvodi, kot je na primer Moldflow podjetja Autodesk.
 

Highslide JS
Mary LI - SHINING 3D Tech

Highslide JS
Jun XU -
SHINING 3D Tech

 

Manjkala je le še podrobnejša predstavitev postopkov 3D skeniranja, ter samega postopka kontrole kakovosti.

Omenjeno podrocje sta suvereno pokrivala partnerja iz Tajvana in sicer iz podjetja SHINING 3D Tech Co., Ltd., simpaticna gospa Mary LI in gospod Jun XU.

Najprej smo imeli priložnost videti uvodno predstavitev samega podjetja, nakar se je pricel prakticni del.

Prakticni del predstavitve je potekal v realnem casu, tako da smo se obiskovalci glede hitrosti zajemanja prostorskih tock s 3D skenerjem lahko prepricali na lastne oci.

Zajemanje posameznih ploskev 3D modela pokrova motorja ni trajalo dlje od kakšnih 5 sekund, natancnost digitalnega 3D modela pa se je gibala okrog sedmih mikronov, kar je naravnost izvrstno.

Poravnave in »lepljenja« skeniranih ploskev se je izvajalo skoraj samodejno in sicer s pomocjo priložene programske opreme ShiningForm XOV.

Omenjena programska oprema je 100% kopija programske opreme RapidForm, katere cena licence na trgu dosega vrednost 20.000,00 EUR.


Pri podjetju BiroCom2000 bo licenco mogoce narociti po kar pet krat nižji ceni! Zmogljivost omenjene programske opreme si je mogoce ogledati na povezavi: xxxxxx

 

Highslide JS

3D skener se je sicer nahajal na tripodu, kar pa operaterja ocitno prav v nicemer ni oviralo pri upravljanju, oziroma mu je staticnost samega 3D skenerja v celo ustrezala.

Po zajemu vseh ploskev je sledilo »lepljenje« / poravnava le teh, pri cemer smo dobili popoln digitalni 3D model. Za izvedbo postopka kontrole kakovosti je bilo potrebno 3D model, ki se je v tej fazi nahajal v obliki tockovnega oblaka, pretvoriti v površine, ter primerjati z izvornim 3D modelom pokrova motorja, katerega je (ce se spomnimo) konstruiral g. Varga.

 

XOV programska oprema je svoje delo koncala v vsega par minutah, ko smo pred seboj že imeli kopijo merilnega protokola. Slednjega lahko shranemo v obliki Word-ovega dokumenta, PDF oz. XLS datoteke, ipd ...

Kot kaže, se cas koordinatnim merilnim strojem izteka, oziroma ga bo veliko hitrejši in obcutno cenejši 3D skener na dolocenih mestih kaj kmalu povsem izrinil.

 

Uraden del konference se je s tem koncal in vso dogajanje se je preselilo v samo preddverje, kjer je že bilo poskrbljeno za osvežilne pijace, kanapeje, sadne prigrizke, ter seveda penece vino.

Neuraden del konference je (kot vsako leto doslej) bil namenjen obiskovalcem, ter njihovim vprašanjem oziroma predlogom.

 
Slednje so lahko naslovili na katerega koli izmed gostujocih oziroma domacih predavateljev, kar so obiskovalci tudi s prida izkoristili.
 
Prišlo je do številnih izmenjav poslovnih stikov, kot tudi do zanimivih kupcij, saj je, ceravno konferenca ni bila zamišljena kot prodajni dogodek, bilo na konferenci mogoce predstavljeno programsko opremo narociti z do 30% popustom.
 
Kar smo morda pozabili povedati, a je izredno pomembno, je dejstvo da z dnem 03. 12. 2012 ni vec mogoce narocevati InteliCAD-ove verzije CAD programske opreme ZwCAD 2012. Odslej bo na voljo nova, PLUS verzija omenjene programske opreme, katero pa je prav tako že mogoce sneti s portala ZwCAD SLOVENIA, od koder je prav tako mogoce sneti in testirati 3D CAD/CAM programsko opremo.
 
Sklepna misel:

Nedvomno je letošnja konferenca ZwCAD 2012 postregla z dalec najobsežnejšo predstavitvijo programske (in strojne) opreme s CAD in CAD/CAM podrocja pri nas.

Kot vse kaže, je ZwSOFT programska oprema še vedno mocno v vzponu, pri cemer pa ima še veliko manevrskega prostora. Slednjega ji omogoca predvsem nizka nabavna cena in presenetljiva kvaliteta. Ce ob tem omenimo še pametno prodajno politiko in v prihodnost naravnano poslovno logiko, se lahko uporabniki prihodnosti le še veselimo.

Pomena mocne CAD alternative se zaveda cedalje vecje število razvijalcev programskih dodatkov (Add-on). Slednji s svojimi programskimi rešitvami CAD okolja obcutno obogatijo. Število razpoložljivih programskih dodatkov, njihova kvaliteta in cena, so nedvomno odlocilni kriteriji pri izbiri dolocenega CAD programskega paketa.

V Sloveniji smo z migracijo priljubljenih programskih dodatkov SEWER+ in VIA na ZwCAD+ 2012 platformo, lahko nadvse zadovoljni. Zraven ostalega je v pripravi tudi prenos aplikacije ARMCAD, a bo to najbrz že tema za naslednjo konferenco.

Vsem ki se letošnje konference iz kakršnega koli razloga niste uspeli udeležiti predlagamo, da naslednje konference nikakor ne zamudite, saj si tega enostavno vec ne morete privošciti :)

Vidimo se torej na konferenci ZwCAD 2013!

Highslide JS
Skupinska slika s konference ZwCAD 2012

Ekipa ZwCAD SLOVENIA

ZWCAD+ 2012 SP1

 

Zagotovo do sedaj še nikoli nismo bili prica tako turbolentnim casom. To še posebej velja za vse, ki se tako ali drugace ukvarjamo s programsko opremo ZwSOFT.

Azijski trg, od koder omenjena programska oprema izvira namrec recesije ne cuti direktno in sta zato njegova storilnost in (skoraj fanaticna) zagnanost višja kot kdaj koli poprej.

Vtisi s konference ZwCAD 2012 se tako še niso uspeli docela zbrati, ko že odpiramo novo temo, vredne Vaše pozornosti.

Ceravno smo prihod nove verzije programske opreme ZwCAD+ 2012 docakali pred vsega par dnevi, smo sedaj že prica izidu prve nadgradnje omenjene programske opreme (SP1). In da ne bo pomote: paket novosti, katere omenjena nadgradnja prinaša, nikakor niso le kozmeticne narave.

Pa si oglejmo zadevo nekoliko bolj od blizu.

Programska nadgradnja ZwCAD+ 2012 SP1 nudi:

- Vec kot 20 novih ukazov in funkcij
- MVSETUP
- OVERKILL
- MLEADER
- DELDUPL (odprava podvojenih crt)
- LOCKUP /UNLOCK (zašcita dokumenta z geslom)
- ALIASEDIT (urejanje Alias-ov)
- Vec kot 400 izboljšav, ki vse vodijo k boljši uporabniški izkušnji
- Preglednejši vmesnik programskih dodatkov
- SmartPeek (predogled odprtih dokumentov na zares imeniten nacin!)
- HATCH sedaj tudi z nastavitvijo ORIGIN POINT (koncno)
- PEDIT se sedaj aktivira z dvoklikom katere koli polilinije (urejanje)

- In še …

Veliko pove že uvodnik, katerega si je mogoce ogledati spodaj (priporocamo celozaslonsko predvajanje):


SP1 je že tako odlicno verzijo nedvomno še dodatno izboljšal. Seveda pa vsem priporocamo testiranje, ki Vas nikakor ne bo pustilo ravnodušne.

V primeru dodatnih vprašanj, se pa lahko vedno obrnete na nas. Z veseljem Vam bomo pomagali.

BREZPLACNA CAD in CAD/CAM PROGRAMSKA OPREMA ZWSOFT IN CADPROFI ZA ŠOLE IN FAKULTETE?

 


Programska oprema ZWSOFT in CADprofi, bo za slovenske in avstrijske šole odslej brezplacna!

Podjetje BiroCom2000 sporoca, da z dnem 03. 12. 2012 nudi vsem tehnicno usmerjenim slovenskim in avstrijskim šolam in fakultetam CAD in CAD/CAM programsko opremo ZWSOFT, povsem brezplacno! Še vec!

K projektu smo uspeli pritegniti tudi partnersko podjetje CADprofi GmbH iz Nemcije. Slednje bo tako slovenskim in avstrijskim šolam in fakultetam omogocilo brezplacno uporabo njihovih programskih dodatkov, spisanih za CAD okolje ZwCAD+ 2012. Programski dodatki zajemajo podrocja kot so: strojništvo, arhitektura, elektrotehnika in prezracevalni sistemi.

Zaradi v lanskem letu zadanega cilja, da s programsko opremo ZWSOFT prodremo v šolska sistema obeh omenjenih držav, smo se pri podjetju BiroCom2000 odlocili v projekt vložiti veliko vec od prvotno zacrtanega.

 

S pomocjo Centra RS za poklicno izobraževanje iz Ljubljane, so se tako pricele prve predstavitve CAD in CAD/CAM programske opreme, namenjene profesorjem in uciteljem tehnicnih smeri.

 

Povratne informacije so bile vec kot ugodne in so presegale vsa naša pricakovanja. Piko na i je dodala letna konferenca, po kateri se je povpraševanje po CAD in CAD/CAM programski opremi na slovenskih in avstrijskih šolah drasticno povecalo.

Tako bomo v prihajajocih mesecih levji delež svoje dejavnosti posvetili vpeljevanju omenjene programske opreme v naše šole. Pri tem bomo seveda nudili vso potrebno tehnicno podporo brezplacno, zacenši z usposabljanjem uciteljev in profesorjev za delo z našo CAD in CAD/CAM opremo.

Seveda bomo podobno poskusili doseci tudi pri slovenskih posnudnikih programskih dodatkov, saj se tovrstna naložba v prihodnosti zagotovo povrne. Tako trenutno potekajo pogovori v tej smer s podjetjem Sl-King d.o.o., avtorjem programskih dodatkov SEWER+ in VIA za okolje ZwCAD+.

Vsem šolam in fakultetam, ki so prvo priložnost da si zagotovijo dovoljšnje število CAD in CAD/CAM licenc zamudile sporocamo, da lahko zanje zaprosijo kadar koli in sicer vse do preklica projekta. Slednji bo potekal še celotno leto 2013.

Delovanje CAD in CAD/CAM programske opreme rade volje tudi demonstriramo. V ta namen izvajamo brezplacne demonstracije omenjene programske opreme na naslovih šol in fakultet po celotnem ozemlju Slovenije in Avstrije.

Šolam in fakultetam ustreznih smeri torej nudimo:

 • Neomejeno število Academic CAD in CAD/CAM licenc programske opreme ZWSOFT, ter programskih dodatkov CADPROFI
 • Brezplacne Student licence za dijake in študente
 • Tehnicno podporo pri namestitvi omenjene programske opreme
 • Brezplacno svetovanje omenjenim šolam in fakultetam
 • Brezplacno usposabljanje kadra za delo z omenjeno programsko opremo
 • Promocijsko gradivo (brezplacno)
 • Prezentacije omenjene programske opreme na lokaciji (brezplcno)
 • Ter še ...

Za podrobnejše informacije nas poklicite še danes!

NOV PREGLEDOVALNIK DWG DATOTEK ZA IOS MOBILNE NAPRAVE ...

 

Naj takoj na tem mestu povemo, da se tudi sami nismo najbolj strinjali s potezo, da se najprej spiše pregledovalnik DWG datotek za iOS naprave in šele nato za naprave z Androidnim operacijskim sistemom. Seveda to (ocitno) ni zaleglo in je zadeva vendarle najprej nastala za MAC naprave.

Kljub temu se ne gre prevec sekirat, saj bo kmalu sledila tudi verzija za naše "mlincke".


No? A nismo rekli ...?

Vsem srecnim lastnikom iOS naprav, pa želimo prijetno uporabo nove aplikacije, katero že lahko snamete z našea portala (DOWNLOAD).

Ostali pa si zaenkrat lahko ogledamo, kaj novi pregledovalnik DWG datotek, ZwCAD Touch, dejansko zmore:

Nov pregledovalnik DWG datotek lahko le te odpira, preglejuje, ureja in dopolnjuje z opombami. Omenjeno opravi nadvse hitro.
Verjetno ni resnejšega uporabnika IT storitev, ki ne bi poznal zastonjske aplikacije "Dropbox". Vsaj pri ZwCAD SLOVENIA bi se brez nje skoraj da vec ne znašli. Nov pregledovalnik DWG datotek med ostalim omogoca shranjevanje CAD dokumentov "v oblaku", on-line sinhronizacijo naše naprave z Dropbox-om, ter še ...
Pri urejanju in pisanju opomb, se lahko poslužujemo bogate zbirke orodij, ki jih aplikacija v ta namen nudi uporabniku ...
... in pri tem seveda že podpira t.i. "multi-touch" funkcijo.
 

Nov pregledovalnik DWG datotek, spisan s strani razvijalcev CAD aplikacije ZwCAD, je v primerjavi s konkurencnimi proizvodi veliko hitrejši, pri delu pa nudi kopico orodij, ki naše delo izjemno poenostavijo.

Z možnostjo shranjevanja dokumentov v oblaku, so le ti prakticno dostopni vsem, ob vsakem casu in kjerkoli, kar bodo znali ceniti predvsem projektni menedzerji, ki tovrstne informacije potrebujejo takoj.

Aplikacija zagotavlja:

 • 100% kompatibilnost DWG CAD formata (prenešena z zadnje verzije ZwCAD+ 2012)
 • Hitro procesiranje dokumentov
 • Storitev v oblakih (predvsem pri hranjenju DWG dokumentov)

Lastniki iOS naprav lahko zadevo uporabljate / testirate že sedaj in sicer je aplikacijo ZwCAD Touch že mogoce sneti z našega portala.

Želimo Vam veliko uspeha in zadovoljtva pri uporabi nove programske opreme za Vašo mobilno iOS napravo.

 
CAD IN CAD/CAM TECAJI PO MERI UPORABNIKA ...
 

Cedalje vec je povpraševanja po konkretnih znanjih z dolocenega podrocja, saj je v razmerah v katerih živimo le znanje tista dobrina, ki nam bo zagotavljala službo tudi jutri, ko bodo razmere najverjetneje še slabše.

Ponudba najrazlicnejših usposabljanj se zdi velika, a se (kot smo zapisali v eni izmed poletnih številk Racunalniških novic) tako le zdi, saj je kvalitetnih ponudnikov zahtevnejših usposabljanj dokaj malo, pa še ti nudijo svoje storitve po precej "zasoljenih" cenah.

Pri ZwCAD SLOVENIA smo že pred leti sklenili podobna usposabljanja nuditi po

zares dostopnih cenah in s tem prepotrebna usposabljanja omogociti prav vsem , ki si omenjenega znanja želijo / potrebujejo.

Vsebino celotnega clanka si lahko preberete s klikom grafike zgoraj.

Kar v clanku nismo omenili je akcija, ki jo bomo sprožili na podrocju racunalniških usposabljanj. Ker si Uradi za delo republike Slovenije ne morejo vec privošciti sofinanciranja omenjenih usposabljanj brezposelnih oseb, so le te sedaj prepušcene lastni iznajdljivosti.

Da bi jim pri tem vsaj malo pomagali, bomo vsem brezposlenim, vpisanim na Zavodu RS za zaposlovanje nudili CAD in CAD/CAM usposabljanja po kar 50% nižji ceni. Omenjeno bomo nudili vse do izboljšanja razmer na trgu dela.

Brezposelne osebe, uradno vpisane na ZRSZ, se bodo tako lahko udeležile naših CAD in CAD/CAM programov racunalnišega usposabljanja, s kar 50% popustom. Povedano bo prièelo veljati z dnem 17. 12. 2012 in bo trajalo vse do preklica.

Za podrobnejše informacije nas poklicite še danes!

 
MNENJA CAD STROKOVLJAKOV O PROGRAMSKI OPREMI ZWCAD+ 2012
 

Najpogostejši stavek, ki ga slišimo pri naših CAD usposabljanjih je: "Ce bi ne vedel, da uporabljamo programsko opremo ZwCAD+ 2012, bi bil preprican, da delam z AutoCAD-om"!

Verjetno omenjena izjava pove veliko o programski opremi ZwCAD, a ko zgoraj opisani stavek ponovi uveljavljeni strokovnjak s CAD podrocja, dobi vsa zadeva povsem novo dimenzijo.

Pred kratkim je novo verzijo ZwCAD+ 2012 testiral tudi g. Ray HOWARD, avtor številnih clankov s podrocja CAD programske opreme, ter razen gornjega stavka imel o programski opremi ZwCAD+ 2012 kar veliko za povedati.

 

Do clanka je mogoce priti s klikom slike na levi.
 

Stran 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

Hitra navigacija po strani:

Še niste prejemnik naših mesecnih novic?

Klik kuverte vam omogoca prijavo na naše mesecne novice.

Novice so brezplacne, a lahko nadvse koristne.

Pozor: Twitter omogoca pridobitev informacij še pred njihovo objavo na portalu. Obišcite in spremljajte nas na Twitterju (kliknite ikono spodaj)!


------------------------

NOVO:

ZwCAD VBA
BAUTAB za ZwCAD
SEWER+ za ZwCAD
ZwCAD+2012 Mechanical


------------------------

Brezplacen programski dodatek za pozicioniranje rastrskih slik s pomocjo koordinatnih datotek (TFW, JGW, PGW, GFW, BPW, SDW, EWW, WLD...) za ZwCAD+ 2012.

------------------------

Programski dodatki za ZwCAD:

BAUTAB za ZwCAD 2012

ZwCAD+2012 Mechanical

CADProfi za strojnike v SLO!

CADProfi za gradbenike v SLO!

CADProfi za elektrotehnike v SLO!

CADProfi za nacrtovanje cevnih sistemov, prezracevanja, ipd ... v SLO!

------------------------

Clanek o rac. tecajih
Clanek o ZwSOFT opremi

Recenzija ZwCAD 2010
Recenzija (AUT)
Recenzija ZwCAD 2008i Recenzija ZwCAD™ 2007

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
   
   
   
   
Vse pravice pridrzane. © Birocom2000, 2015