PRIKROJITE OKOLJE ZWCAD SVOJIM ZAHTEVAM IN OKUSU!

 

KAJ JE VBA?

V osnovi je Visual Basic For Application (v nadaljevanju VBA) popolnoma enak Visual Basicu (v nadaljevanju VB), le da je, za razliko od drugega, prirejen za potrebe posameznih aplikacij in ni samostojen program. Že iz tega sledi, da se trudi cimbolj povezati z gostujoco aplikacijo in izkorišca njene zmožnosti na lahek in hitro dostopen nacin, ki programerju nudi udobno in hitro delo. Gre torej za programski jezik.

ZAKAJ VBA?

VBA programcki, se za razliko od programov spisanih v drugih programskih jezikih tolmacijo (se ne prevajajo in zato nimajo .exe koncnic). Izvorna koda je tako vedno pri roki in pripravljena za urejanje / dograjevanje, kar je dobro. Slabost je nekoliko pocasnejse izvajanje.

Kot receno, so ti programcki vezani na gostujoco aplikacijo in koristijo okolje ki ga nudi gostitelj. V našem primeru je to programska aplikacija ZwCAD. Ima neposredni dostop do njenih funkcij in je tako automatizacija doplocenih procesov sila enostavna.

Ker izhaja VBA iz zelo priljubljenega programskega jezika BASIC (Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code), katerega se zaradi enostavne in razmljive kode poslužuje vecina zacetnikov, se ga je dokaj lahko priuciti.

Pri ZwCAD SLOVENIA nudimo usposablanje za delo v okolju ZwCAD VBA za vse uporabnike te CAD programske aplikacije. Snov predava avtor edine slovenske knjige z omenjeno tematiko, tako da je uspeh zagotovljen.

Program usposabljanja za delo v RAD okolju VBA nosi naziv VBA - 1 in traja polnih 40 pedagoških ur.

Usposabljanje se izvaja 4 krat na teden, po 5 ur na dan. Udeleženci so pri tem upraviceni do glavnega odmora (15 min.) z osvežilnimi napitki in kavo. Usposabljanje se tako zakljuci v roku dveh tednov.

Delo poteka v prijetno urejeni racunalniški ucilnici, ki udeležencem programa usposabljanja nudi kar najboljše pogoje za osvajanje sicer zelo zahtevnih vsebin. Lahko pa se izvajanje usposabljanja prenese na naslov narocnika, ce le ta tako želi.

Udeleženci ob zakljucku usposabljanja popolnoma obvladajo delo v omenjenem programskem okolju, ter samo sintakso.

Zagotavljamo, da bo vsak udeleženec tecaja sposoben samostojnega dela s programskim jezikom VBA.


Igra TETRIS: spisana za okolje ZwCAD+ 2012 (klik slike sproži snetje ZEL datoteke, katero v okolje ZwCAD+ 2012 naložimo z ukazom APPLOAD)

IZ VSEBINE PROGRAMA USPOSABLJANJA VBA-1:

- Uvod
- Predstavitev predavatelja in programa
- Predstavitev dokumentacije
- OS Windows osnovne manipulacije
- Predstavitev okolja VBA
- Prilagajanje okolja zahtevam uporabnika
- Programi
- VBA programi in Makri
- Spremenljivke (podatkovni tipi, deklaracije, konstante, …)
- Operatorji (aritmeticni, logicni, …)
- Kontrola poteka (if .. then .. else, gnezdenje, …)
- Procedure in funkcije (definiranje, poimenovani parametri, …)
- Okolica ter struktura in zgradba makrov
- Obrazci
- Obravnava napak (prestreznik napak, testiranje prestreznikov, …)
- Avtomatizacija (ActiveX gradniki)
- Vaje (potencirano)

OD OSTALIH PONUDNIKOV SE RAZLIKUJEJO PREDVSEM PO:

Neprimerno višji kvaliteti samih predavanj. Imamo vrhunski kader in  odlicne pogoje za podajanje omenjene tematike.

Dostopni ceni (kljub najvišji kakovosti in casovno daljšem  usposabljanju, imamo nižjo ceno usposabljanja, kot konkurencna  podjetja

Uporabniški podpori. Po zakljucku usposabljanja namrec za dolocen cas nudimo tudi uporabniško podporo. Slednja je že vkljucena v nabavno ceno usposabljanja

Udeleženci na usposabljanju prejmejo vso potrebno gradivo, vkljucno s pisali in bloki, ter tako razen svoje prisotnosti ne potrebujejo zagotoviti nicesar.

Hitrost osvajanja vsebin se prilagodi skupini.

 

Stran 1

 

Še niste prejemnik naših mesecnih novic?

Highslide JS

Klik kuverte vam omogoca prijavo na naše mesecne novice.

Novice so brezplacne, a lahko nadvse koristne.

 


Programski dodatki:

BAUTAB za ZwCAD 2012

ZwCAD+2012 Mechanical

CADProfi za strojnike v SLO!

CADProfi za gradbenike v SLO!

CADProfi za elektrotehnike v SLO!

CADProfi za nacrtovanje cevnih sistemov, prezracevanja, ipd ... v SLO!

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
   
   
   
   
Vse pravice pridrzane. © Birocom2000, 2012