Programski dodatki za okolje ZwCAD+ 2012 v slovenskem jeziku?

 

... za strojništvo, gradbeništvo, elektrotehniko, ter prezracevalno / ogrevalno tehniko in programski dodatki za nacrtovanje cevnih vodov / sistemov, so koncno tu.

Mogoce jih je brezplacno testirati za obdobje 30 dni, kar pri ZwCAD™ SLOVENIA toplo priporocamo.

Prijetna novost je v slovenski jezik preveden uporabniški vmesnik. Slednji je nekoliko okoren, a smo prepricani da se bo v prihodnjih verzijah popravil.

Programski dodatki so v bistvu parametricna CAD nadgradnja, ki delo v okolju ZwCAD™ mocno olajšajo in pospešijo. Uporaba je enostavna, tako da ne zahteva dolgotrajnega in neprijetnega usposabljanja in je hkrati prav zaradi uporabniku prijaznega pristopa zelo priljubljeno orodje med arhitekti, inženirji, elektrotehniki, ...

Inštalacija programskih dodatkov se opravi preprosto z zagonom namestitvene datoteke, ki omogoca inštalacijo prav vseh modulov, oz. le tistih, ki jih želimo. Program se ob namestitvi samodejno konfigurira, ter tako omogoca kar se da optimalno korišcenje gostujocega CAD okolja, katero koli že to je (AutoCAD, ZwCAD™, ...). Moduli so namenjeni predvsem delu v 2D okolju, ter lahko med ostalim uporabljajo tudi izometricne poglede.

Opremljeni so z bogatimi knjižnicami elementov, številnimi funkcijami, uporabniško podporo na vseh ravneh dela, možnostjo izvoza podatkov v številne formate za nadaljnjo obdelavo, vkljucno z doc, xls, xml, ter ostalimi.

(kliknite za kratko predstavitev)
Mechanical

... je parametricni 2D CAD programski dodatek, namenjen strojnikom. Vsebuje obsežno knjižnico standardiziranih elementov, jeklenih armatur, itd ..., ki temeljijo na osnovi lokalnih in mednarodnih standardov. Knjižnica zajema sornike, vijake, podložke, matice, kovice, cepe, veliko število jeklenih profilov, itd ...

Kljucne funkcije:

• Standardizirani deli: vijaki, matice, podložke, kovice, cepi, palice, odprtine, itd ...
• Množica lokalnih in mednarodnih standardov
• Jekleni profili: I, L, cevi, palice, itd ...
• Vsi deli so na razpolago v vec pogledih
• Procedure za izracun in samodejni izris toplotnih izmenjevalcev
• Urejevalnik diagramov pnevmatskih sistemov
• Hitro nacrtovanje s pomocjo uporabe simbolov in t.i. »One-Click« tehnologije
• Carovnik za samodejno oštevilcevanje
• Manager za vsebino po meri uporabnika (bloki, okvirji risb, simboli, itd ...)
• Samodejno generiranje kosovnic (izvoz možen v xml, csv, ipd ...)
• Knjižnica z bogatim naborom ponudnikov dolocene opreme
• Možna uporaba obeh merskih sistemov
• »On-line« nadgradnje
• ...

Programski dodatek MECHANICAL je mogoce brezplacno testirati za obdobje 30 dni. DOWNLOAD


(kliknite za kratko predstavitev)
Architectural

... je parametricni CAD programski dodatek, namenjen arhitektom / gradbincem. Programske funkcije omogocajo lahkotno izdelavo kompozitnih sten, arhitekturno dimenzioniranje in hitro kreacijo opisov risb. Programski dodatek vsebuje obsežno knjižnico elementov kot so npr.: okna, vrata, pohištvo, itd ... Kot posebnost, ponuja omenjena aplikacija rešitev za izdelavo nacrtov zasilnih izhodov. Vsekakor vredno ogleda.

Kljucne funkcije:

• Kompozitne stene, možnost uporabe katerekoli zidne konstrukcije
• Parametricni elementi (okna, vrata, ...). Vec pogledov
• Bogata knjižnica pohištvenih elementov in sanitarnega materiala
• Arhitekturni simboli
• Arhitekturno dimenzioniranje (poljubna natancnost)
• Risanje in urejanje nacrtov za zasilne izhode
• Knjižnica simbolov za varnost na delovnem mestu (požarna varnost, ...)
• Hitro nacrtovanje s pomocjo uporabe simbolov in t.i. »One-Click« tehnologije
• Carovnik za samodejno oštevilcevanje
• Manager za vsebino po meri uporabnika (bloki, okvirji risb, simboli, itd ...)
• Samodejno generiranje kosovnic (izvoz možen v xml, csv, ipd ...)
• Knjižnica z bogatim naborom ponudnikov dolocene opreme
• Možna uporaba obeh merskih sistemov
• »On-line« nadgradnje


Programski dodatek ARCHITECTURAL je mogoce brezplacno testirati za obdobje 30 dni. DOWNLOAD


(kliknite za kratko predstavitev)
Electrical


... je parametricni CAD programski dodatek, namenjen elektrotehnikom. Izjemno olajša nacrtovanje kompleksnih elektricnih, svetlobnih, telekomunikacijskih naprav, ter podobno... Elektricni modul vsebuje vec tisoc simbolov, ki temeljijo na najnovejših standardih za elektrotehniko. Aplikacija omogoca enostavno risanje / nacrtovanje napeljav in kablov. Vsebuje prirocne funkcije za samodejno oštevilcevanje elektricnih vezij, ter urejevalnik nacrtov in diagramov.

Kljucne funkcije:

• Obsežna knjižnica elektro simbolov
• Samodejni izrisi napeljav, vodov, ...
• Elektricne komponente, stikala, svetila, ipd ...
• Hitro oštevilcevanje elektricnih vezij
• Obsežne zbirke izdelkov in opreme vodilnih proizvajalcev (Legrand, Cablofil, Zucchini, itd ...)
• Hitro nacrtovanje s pomocjo uporabe simbolov in t.i. »One-Click« tehnologije
• Carovnik za samodejno oštevilcevanje
• Manager za vsebino po meri uporabnika (bloki, okvirji risb, simboli, itd ...)
• Samodejno generiranje kosovnic (izvoz možen v xml, csv, ipd ...)
• Knjižnica z bogatim naborom ponudnikov dolocene opreme
• Možna uporaba obeh merskih sistemov
• »On-line« nadgradnje

Programski dodatek ELECTRICAL je mogoce brezplacno testirati za obdobje 30 dni. DOWNLOAD


(kliknite za kratko predstavitev)
Programski dodatek za prezracevalno / ogrevalno tehniko, ter za nacrtovanje cevnih vodov / sistemov

... je parametricni CAD programski dodatek, namenjen nacrtovanju tehnicne opreme dolocene stavbe (prezracevanje, ogrevanje, klimatizacija, vodovodne napeljave, ...). Aplikacija uporablja prereze, izometricne poglede, diagrame, ipd ... in nudi vse kar potrebujemo za nacrtovanje še tako kompleksnih projektov.

Kljucne funkcije:

• Nacrtovanje vseh vrst zahtevnih inštalacij (ogrevanje, vodovod, plin, zdravstvo, požarna varnost, industrijska avtomatizacija, ...)
• Olajšano risanje nacrtov, presekov, diagramov, izometricnih pogledov, ...
• Samodejni izris prezracevalnih vodov
• Samodejno spajanje cevi in votlih profilov
• Racunanje dolžin in površin
• Hitro nacrtovanje s pomocjo uporabe simbolov in t.i. »One-Click« tehnologije
• Carovnik za samodejno oštevilcevanje
• Manager za vsebino po meri uporabnika (bloki, okvirji risb, simboli, itd ...)
• Samodejno generiranje kosovnic (izvoz možen v xml, csv, ipd ...)
• Knjižnica z bogatim naborom ponudnikov dolocene opreme
• Možna uporaba obeh merskih sistemov
• »On-line« nadgradnje

Programski dodatek je mogoce brezplacno testirati za obdobje 30 dni. DOWNLOAD

Stran 1

 

Najvecja predstavitev ZwCAD™ programske opreme v evropi ...

O predstavitvi ZwCAD™ 2010 - Racunalniske novice

Recenzija ZwCAD 2010
Recenzija (AUT)
Recenzija ZwCAD 2008i Recenzija ZwCAD 2007


Brezplacne predstavitve:

Z izvajanjem brezplacnih predstavitev programskega orodja bo ZwCAD SLOVENIA nadaljevala tudi v letu 2013.

Edini pogoj je vsaj pet (5) udelezencev s strani narocnika predstavitve.

Udelezenci predstavitev prejmejo originalne CD-je z zadnjo verzijo ZwCAD+™ STA / PRO ter ostali promocijski material.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
   
   
   
   
Vse pravice pridrzane. © Birocom2000, 2013