TRIKI IN NASVETI

Tukaj objavljamo predvsem odgovore na vprašanja, posredovana s strani obiskovalcev našega portala. Se lepo priporocamo.

  
 

Pretvorba CAD formata v vecplastni PDF dokument

Velikokrat moramo dokument posredovati komu, ki ne uporablja aplikacije ZwCAD™, oz. AutoCAD®, ali kakšnega izmed preostalih CAD aplikacij. V tem primeru smo po navadi prosili prejemnika, da si na racunalniški sistem nalozi kakšnega izmed mnogih (po navadi brezplacnih) DWG pregledovalnikov.

Seveda smo lahko namesto tega pošiljali dokument tudi v obliki navadne rastrske slike (najslabša opcija), ali pa v ta namen uporabili vektorsko naravnan format PDF (nekoliko bolje). Problem "slik" je predvsem v tem, da so zaradi nezmožnosti uporabe plasti, dokaj nepregledne. Nic vec:

Zadnja verzija CAD programske aplikacije ZwCAD 2011 izkorišca sposobnost novejšega PDF formata, ki že uporablja plasti. Sedaj je PDF dokumentom mogoce "vklapljati" in "izklapljati" plasti, ter s tem dosegati preglednost, kakršne smo vajeni pri CAD aplikacijah. Vec v spodnjem video posnetku:

 

Zamenjava manjkajocega ukaza "MVSETUP" z ukazom "VIEWPOINT PRESETS"

 

"MVSETUP" oz. "Multiview Setup", je ukaz katerega v ZwCAD™ okolju še ne najdemo. Omenjeni ukaz služi pretežno za poravnavo in rotacijo pogledov v prostoru Papirja (Layout) in je kot tak za dolocene profile uporabnikov nepogrešljiv (GIS, prostorski nacrti, nizke gradnje, …).

Namesto trenutno še manjkajocega ukaza »MVSetup«, lahko v okolju ZwCAD™ rotacije pogledov izvedemo z ukazom "Viewpoint Presets". Ukaz najdemo v padajocem meniju »View« in sicer pod opcijo "3D Views".

Ukaz "Viewpoint Presets" vsebino izbranega Vizirja (Viewport) rotira za doloceno vrednost, podano v kotnih stopinjah. Pri tem se lega samega okvirja Vizirja ne spremeni, spremeni pa se lega vsebine. Slednje seveda ne vpliva na to isto vsebino v prostoru Modela. Odlicno!

Za razliko od ukaza "MVSETUP", ki zna uporabniku povzrocati prave glavobole, deluje "VIEWPOINT PRESETS" povsem brez težav in gladko.


Opis postopka uporabe ukaza »Viewpoint Presets«:

Predpogoj je obstoj dolocenega Vizirja (Viewport) v prostoru Papirja (Layout).

 
Highslide JS
 • Izvedemo dvoklik znotraj okvirja Vizirja (Viewport-a) oz. preklopimo v nacin "MODEL" preko ukaznega gumba v statusni vrstici CAD okolja ZwCAD.

• Iz spustnega seznama "View" izberemo opcijo »3D Views«, ter kliknemo ukaz "Viewpoint Presets"

• V uporabniškem vmesniku "View control" najprej vnesemo želeno vrednost (v kotnih stopinjah), ter kliknemo ikono z želeno smerjo rotacije.

Pozor: v 2D prostoru se poslužujemo le zadnjih dveh ikon v vrsticah z rotacijskimi ikonami. Preostale ikone služijo za rotacije v prostoru.

• Rotacijo potrdimo s klikom ukaznega gumba »Ok«.
   
Opomba: Za razliko od ukaza "MVSetup", ki pri AutoCAD®-u deluje le v polni verziji, medtem ko serija LT ukaza ne pozna, deluje ukaz "Viewpoint Presets" tako v Professional, kot tudi Standard verziji CAD aplikacije ZwCAD™.
   
   
Automatizacija opravil s preprosto uporabo Visual Basic-a
   

Dolocene rutine je mogoce povsem automatizirati in s tem ne mislimo le na preproste makro programcke, pac pa tudi na povsem kompleksne programske resitve, ki jih lahko kreirate znotraj okolja ZwCAD sami.

Temu so namenjena t.i. integrirana razvojna okolj (IDE) kot so npr.: VBA, LISP, ZRX, ipd... Seveda je zakaj takšnega že potrebno poznati katerega izmed omenjenih programskih jezikov, a to še ne pomeni, da zadeva za nas ni primerna.

VBA uporablja preprosto kodo, bolj poznano pod imenom BASIC. Ceravno beseda sama v prevodu pomeni "Osnova", predstavlja beseda kratico, ki pa je: Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code in je verejtno eden izmed naj priljubljenejših prograskih jezikov (kljub nekaterim pomanjkljivostim).

Razlog, zaradi katerega je omenjen programski jezik ostal tako popularen vse do današnjih dni je predvsem v dejstvu, da ga tudi laiki lahko prav enostavno razumemo. Ce bi na primer želeli racunalniku dopovedati, da je vreme soncno, bi v VBA to izgledalo takole:

vreme = "soncno"

... in ce nadaljujemo z stavkom:

if vreme = "soncno" then deznik = "ne"

Vrstico bi lahko prebrali: "Ce je vremo soncno, potem ne potrebujemo deznika".

A ni to povsem razumljivo? Seveda smo zadevo nekoliko poenostavili, vendar dejstvo ostaja: VBA je programski jezik, katerega zlahka osvojimo.

Zakaj to omenjamo na portalu namenjenmu CAD in CAD/CAM podrocju?

Preprosto zato, ker ZwCAD v svoji osnovi ponuja kompletno razvojno okolje VBA, katerega boste pri zadnji verziji AutoCAD-a zamanj iskali. ZwCAD vam tako brezplacno nudi moznost neskoncnega prilagajanja orodij in okolja vašim potrebam in željam.

Kot primer, bomo izdelali uporabniški vmesnik za izris preprostih crt, katere bomo izrisovali preko vnosa absolutnih koordinat:

 

   
   
Nasvet objavil :
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
   
   
   
   
Vse pravice pridrzane. Birocom2000, 2011