ArCADia BIM

Arhitekturna programska rešitev,
s podporo BIM tehnologije

ArCADia ARCHITECTURE

Nov pristop k CAD dizajniranju. Izjemno hitra in natančna izdelava arhitekturne dokumentacije.


Modul ARCHITECTURE je namenjen arhitektom in vsem, ki se ukvarjajo s področjem gradbeništva.

ArCADia-ARCHITEKTURE vsebuje številne specializirane arhitekturne funkcije in napredne programske opcije, ki uporabniku omogočajo pospešeno izdelavo tehnične dokumentacije, vključno z povsem avtomatiziranimi postopki izdelave prerezov, kosovnic, dimenzioniranja, ipd…

Zahvaljujoč tehnologiji BIM, prejme autor arhitekturne zasnove digitalni model stavbe, pri čemer je mogoče celoten proces zasnove ves čas nadzorovati v interaktivnem predogledu (3D).

POMNI:

Modul ARCHITEKTURE dopolnjuje osnovno funkcionalnost programske platforme ArCADia BIM z naprednimi arhitekturnimi funkcijami,medtem ko so osnovne funkcije že zajete v samih CAD platformah:

ArCADia LT, ArCADia, ter ArCADia PLUS

PRENOSPOVPRASEVANJE

NAPREDNE FUNKCIJE PROGRAMSKEGA MODULA ARCHITECTURE

WALLS (stene)

 • Vstavljanje ravnih ali ločnih, eno ali večplastnih sten.
 • Opcija preoblikovanja 2D risbe ustvarjene s klasičnimi CAD ukazi,v dokument z eno ali večplastnimi stenami, virtualnimi stenami, ipd…

BAR ELEMENTS (paličja)

 • Vstavljanje vodoravnih, navpičnih in nagnjenih jeklenih elementov.
 • Vstavljanje paličja neposredno iz .F3D datotek, pri čemer je vstavljeni sklop mogoče razstaviti (eksplodirati) na posamične elemente in jih posamično tudi urejati.
 • Hkratno vstavljanje večjega števila paličnih elementov, z definiranjem končnega števila elementov, razmika, ter smeri postavitve.

FOUNDATIONS (temelji)

 • Vstavljanje temeljnih trakov / točkovnih temeljev,
 • Samodejno vstavljanje temeljnih trakov pri konstruiranju zidov,
 • Samodejno vstavljanje točkovnih temeljev pri konstruiranju monolitnih stebrov.

ROOFS (strehe / ostrešja)

 • Vstavljanje razgibanih ostrešij z naprednimi funkcijami za urejanje (sprememba višine stene, naklona strehe za vsak njen del posebej, ipd…),
 • Vstavljanje strešnih oken in razno raznih odprtin,
 • Vstavljanje frčad,
 • Vstavljanje lesenih konstrukcij iz programa R3D3-Rama 3D (strešni nagibi se izvozijo v programsko okolje R3D3-Rama 3D, kjer se strukturno preračunajo, ter v obliki lesene strešne konstrukcije vrne v programsko okolje ArCADia-ARCHITECTURE),
 • Vstavljanje strešnih loput,
 • Samodejno ali ročno vstavljanje strešnih žlebov.
 • Vstavljanje odtočnih cevi, ki samodejno zaznajo žleb in nivo terena.
 • Samodejno ali ročno vstavljanje slemenjakov.
 • Vstavljanje dimnikov, dimniških kap, ipd…,
 • Vstavljanje snegobranov,
 • Opcija določitve vrste strehe pred vstavitvijo,
 • Opcija vstavitve sončnega kolektorja na streho.

RENDERING (vizualizacija)

 • Določitev materialov za vsak element v področju lastnosti,
 • Enostavna ali napredna vizualizacija, vključno z možnostjo določitve vseh potrebnih nastavitev (vrsta in položaj osvetlitve, mehčanje senc itd.),
 • Nova metoda renderiranja, namenjena tako odprtim, kot tudi zaprtim prostorom (Photon mapping),
 • Ločeni opciji renderiranja: dnevno / nočno,
 • Vizualizacija je neodvisna od programa ArCADia-ARCHITECTURE, kar uporabniku omogoča nemoteno nadaljevanje dela na sami zasnovi, kljub sočasnemu izvajanju grafičnih izračunov,
 • Analiza dnevne svetlobe z nastavitvijo datuma in časa in s tem prikaz stanja na dan, ki nas zanima.

SCRIPT WINDOWS AND DOORS (skriptno vstavljanje oken in vrat)

 • Vstavljanje oken različnih oblik (krožne, trikotne, z lokom, itd.), vključno z možnostjo nastavitve vodoravnih in navpičnih razdelkov, ter določitve vidnosti oken, oziroma rezanje same odprtine v steni v obliki unikatnega okna.
 • Vstavljanje obokanih vrat, vključno z dodatno stransko ali zgornjo osvetlitvijo, ter vrtljivimi, drsnimi, nihajnimi ali evakuacijskimi vrati.

STAIRS (stopnišča)

 • Vstavljanje klasičnih stopnišč,
 • Vstavljanje spiralnih stopnišč, vstavljenih z ali brez nosilnih stebrov,
 • Vstavljanje klančin z ali brez podesti.

FLOORS/CEILINGS (tla in stropovi)

 • Enostavno vstavljanje tal / stropa, zgolj z navedbo oblike,
 • Samodejno ali ročno vstavljanje odprtin v stropu.

SOLID (3D objekti)

 • Opcija prostega urejanja 3D objektov.

CROSS-SECTION (prerezi)

 •  Samodejno kreiranje prerezov z navedbo linije reza, vključno z možnostjo definiranja elementov, vidnih v prerezu,
 • Opcija določitve stopničastega prereza s poljubnim številom pregibov,
 • Opcija samodejnega ali ročnega osveževanja prereza,
 • Poglede je mogoče eksplodirati,
 • Možnost prikazovanja prereza 3D elementov, je v privzetem načinu izklopljena.

SUN EXPOSURE AND SHADING (sončne in senčne lege)

 • Opcija izdelave poročila o času izpostavljenosti soncu vseh ali izbranih prostorov v zgradbi,
 • Opcija prikaza senčenja, ki ga povzročajo stavbe.

WIND ROSE (distribucija vetra na dani lokaciji)

 • Vstavljanje simbola skupaj z indikacijo smeri sever.

LISTS (seznami)

 • Samodejno kreiranje seznama lesa s strešne konstrukcije, pridobljene iz programa R3D3-Rama 3D,
 • Izračun površine in kubične prostornine,
 • Izpis strešnih površin, strešnih dodatkov, ter materialov.

DESCRIBING ITEMS (anotacije)

 • Samodejno dimenzioniranje tlorisov (sobe in zidovi, vključno z odprtinami),
 • Linearno, angularno, ter radialno dimenzioniranje zidov,
 • Dimenzioniranje ločnih dolžin zidov,
 • Višinske kote (tlorisi in prerezi),
 • Opcija vstavljenja asociativnih opisov elementov kot so streha, zid, okno, ipd…, tako v prerezu, kot tlorisu),
 • Samodejno generiranje pozicijskih številk in kosovnic.
 

Več na spletni strani razvijalca:

VEČ

PDF KATALOG

PDF KATALOG

[lead-form form-id=2 title=ARCADIA – POVPRAŠEVANJE]

ARCADIA PRENOS


Programska oprema ArCADia BIM LT,ArCADia BIM ter ArCADia BIM PLUS vam k platformi, omogoča osnovno funkcionalnost vseh dodatnih modulov.

V kolikor bi želeli dodaten modul poglobljeno testirati, vas prosimo, da nas o tem obvestite, ter vam bomo omogočili dostop.

 

BREZPLAČNA ORODJA ARCADIA