ArCADia BIM

Arhitekturna programska rešitev,
s podporo BIM tehnologije

ArCADia LIGHTNING PROTECTION INSTALLATIONS

LIGHTNING PROTECTION INSTALLATIONS
Načrtovanje uspešne zaščite stavbe pred močnimi atmosferskimi razelektritvami (strelami).


Programski modul ArCADia-LIGHTING PROTECTION INSTALLATIONS nudi kvalitetna programska orodja za načrtovanje uspešne zaščite objekta pred udarom strele.

Projekt lahko zajema tako zaščito enostanovanjskih stavb kot tudi vzpostavitev celovitega sistema zaščite pred strelo v večdružinskih in večjih javnih zgradbah. Program omogoča izdelavo projekta, preverjanje pravilnosti njegove izvedbe, izvede potrebne izračune v skladu z veljavnimi standardi in omogoča pripravo končnega poročila.

Modul dopolnjuje osnovno funkcionalnost programske platforme ArCADia BIM s specifičnimi namenskimi funkcijami, kar pomeni da je del teh rešitev že zajet v samih platformah:

ArCADia LT, ArCADia BIM, ArCADia PLUS

PRENOSPOVPRASEVANJE

NAPREDNE FUNKCIJE PROGRAMSKEGA MODULA LIGHTNING PROTECTION INSTALLATIONS

STREŠNE IN ZIDNE INŠTALACIJE

  • Program omogoča izdelavo načrta zaščitnega sistema pred udarom strele s pomočjo strelovoda, speljanega vzdolž slemena, grebenov, vogalov, in drugih robov zgradbe. Pri večjih stavbah je na strehe mogoče namestiti tudi lovilne palice.

PODZEMNE INŠTALACIJE

  • Programska aplikacija ArCADia-LIGHTNING PROTECTION INSTALLATIONS samodejno poveže strešne in zidne inštalacije z ozemljitveno elektrodo, rešetko ali zemeljsko palico.

IZRAČUN IN KONTROLA PROJEKTA

  • Pred izračunom in izdelavo končnega poročila, je potrebno preveriti povezave vseh zaščitnih elementov. Program nudi opcijo samodejnega preverjanja izvedbe projekta in če kateri izmed uporabljenih zaščitnih element ni povezan, le taga označi. Ko je projekt pravilno zasnovan, se lahko pristopi k izračunu zemeljskih elektrod. Program slednje (na podlagi vstavljenih podatkov) ponovno izvede povsem samodejno.

POROČILA IN SEZNAMI

  • Po pravilno izvedenem načrtovanju, se lahko izdela končno poročilo z izračuni in rezultati, ter seznamom vključenih elementov in materialov.
 

Več na spletni strani razvijalca:

VEČ

PDF KATALOG

PDF KATALOG

[lead-form form-id=2 title=ARCADIA – POVPRAŠEVANJE]

ARCADIA PRENOS


Programska oprema ArCADia BIM LT,ArCADia BIM ter ArCADia BIM PLUS vam k platformi, omogoča osnovno funkcionalnost vseh dodatnih modulov.

V kolikor bi želeli dodaten modul poglobljeno testirati, vas prosimo, da nas o tem obvestite, ter vam bomo omogočili dostop.

 

BREZPLAČNA ORODJA ARCADIA