ZW3D

IZOBRAŽEVANJA

ZW3D Premium

Programska oprema Zw3D med ostalim vsebuje prilagojeno didaktično orodje »Show’n’tell«, integrirano v samo CAD okolje, ki uporabnikom omogoča samostojno učenje / usposabljanje za delo v omenjenem 3D CAD/CAM okolju in to ob njim najustreznejšem času in tempu.

Ker pa sodi modeliranje med zahtevnejše vsebine, nudi ZwCAD SLOVENIA uporabnikom profesionalna usposabljanja, ki jim bodo omogočala kar najhitrejše osvajanje prepotrebnih znanj s področja CAD in CAD/CAM tehnologij. V primerjavi s konkurenco nudi ZwCAD SLOVENIA nekoliko daljša usposabljanja, saj potrebujejo uporabniki CAD/CAM aplikacij večjo količino nadzorovanega dela, preden lahko nadaljujejo z samostojnim delom.

Usposabljanja potekajo bodisi v naši sodobni, prijetno urejeni računalniški učilnici, bodisi na naslovu naročnika, ali v obliki virtualne učilnice. V kolikor potekajo usposabljanja na naslovu naročnika, mora le ta poskrbeti le za prostor. Strojno in programsko opremo zagotovi ZwCAD SLOVENIA. V kolikor potekajo usposabljanja v obliki virtualne učilnice, se usposabljanja udeleženci lahko udeležijo kar od doma, delovnega mesta, oz. od koderkoli, kjer je prisotna internetna povezava.

Zagotavljamo, da bo vsak udeleženec tečaja sposoben samostojnega dela v programu ZW3D.

 • Uvod
 • Predstavitev predavateljev in programa
 • Dokumentacija
 • OS Windows osnovne manipulacije
 • Predstavitev okolja programske aplikacije ZW3D Standard
 • Prilagajanje okolja zahtevam uporabnika
 • Razlaga drevesne strukture in zgodovine
 • Uporaba skicirke (zahtevno)
 • Uporaba orodij v modelirnem okolju
 • Modeliranje s polnimi modeli (solids)
 • Modeliranje z prostimi površinami (surfaces)
 • Modeliranje z žičnim modelom (wireframe)
 • Hibridno modeliranje
 • Razvitja pločevine (sheet metal)
 • Zdravljenje uvožene geometrije (healing)
 • Izdelava sestavov (assembly) in animacija, ter uporaba PARTsolutions in TraceParts
 • Meritve in analiza 3D modelov (funkcija inquire)
 • Izdelava 2D dokumentacije (načrti, sestave, kosovnice)
 • Vaje (potencirano)
 • Uvod
 • Dokumentacija
 • Razlaga funkcij ZW3D Professional
 • Uvažanje in zdravljenje geometrije
 • Določanje skrčka
 • Izdelava delilnih krivulj in površin
 • Delitev orodja na dolivno in izmetalno stran
 • Vstavljanje plošč iz katalogov v sestav
 • Izdelava hladilnih kanalov
 • Izdelava izmetačev
 • Izdelava drsnih vložkov
 • Izdelava 2D dokumentacije, sestavnice in kosovnice
 • Izdelava elektrod in erodirnih načrtov
 • Vaje (potencirano)
 • Uvod
 • Dokumentacija
 • Razlaga funkcij ZW3D Professional
 • Uvažanje tokovnih oblakov
 • Odpravljanje nepravilnosti, ki so posledica skeniranja
 • Določanje števila točk v točkovnem oblaku
 • Kreiranje površin iz točkovnih oblakov
 • Kreiranje polnih modelov iz površin
 • Priprava 3D modelov na 3D tisk in CNC obdelavo
 • Izvajanje kontrole kakovosti s primerjavo skeniranega modela s CAD modelom
 • Vaje (potencirano)
 • Uvod
 • Dokumentacija
 • Kratka osvežitev znanja programske aplikacije ZW3D Standard
 • Razlaga funkcij ZW3D Premium
 • Priprava surovca za strojno obdelavo
 • Določanje sprostitev in varnostnih razdalj
 • Določanje taktike izdelave izvrtin in navojnih lukenj
 • Uporaba različnih taktik obdelave
 • Izbira primernih vzorcev obdelave glede na obliko in zahteve
 • Obdelovalni parametri
 • Izbira in spreminjanje obdelovalnih orodij
 • Simulacije obdelave
 • Generiranje strojne kode
 • Uporaba post-procesorja
 • Vaje (potencirano)
 • Zaključek s prejemom uradnih potrdil o zaključenem tečaju

0 Comments

Leave a reply