POGODBA O SODELOVANJU MED ZWCAD SLOVENIA TER ARCADIASOFT

POGODBA O SODELOVANJU MED ZWCAD SLOVENIA TER ARCADIASOFT
17. 6. 2019 Andrej

BIM je proces izdelave in upravljanja digitalnega modela/podatkov s pomočjo katerega oblikujemo, gradimo in vzdržujemo objekt skozi celoten življenjski cikel. Za njegovo hitrejšo implementacijo, je EU že pred časom sprejela direktivo, na podlagi katere bi naj države članice predpisale uporabo BIM tehnologije pri izdelavi projektov javnega značaja. Slednje je na našem trgu ustaljena praksa, zaradi česar je uporaba primerne računalniške podpore nujna.

OPIS OBSTOJEČEGA STANJA

Na trgu prevladujejo BIM rešitve, ki so v večini primerov cenovno predimenzionirane ali pa preprosto prezahtevne in uporabniku neprijazne.

Nedvomno predstavlja prehod na BIM podoben preobrat, kot je bil prehod iz risalnih miz na CAD. Povezan je z novimi investicijami v programsko opremo in drugačnim pristopom k izdelavi projekta, saj namesto 2D načrtov sedaj izdelujemo digitalni 3D model zgradbe. Seveda pa prinaša tudi vrsto prednosti, kot je ogromna pohitritev dela, možnost simulacij in optimizacij objekta, vizualizacije, manj napak …

Ker je delo z BIM-om izjemno hitro, lahko z nekaj kliki spremenimo objekte (npr. naklone streh, napušče, obliko ipd.), ter tako preverimo večje število variant za optimalno končno odločitev:

A medtem ko se BIM šele uvaja, so tu že nove definicije:

BIM 4D se navezuje na komponento časa oz. urnik vodenja projekta;
BIM 5D se navezuje na stroške;

Danes pa govorimo že o BIM 6D, ki predstavlja inteligentno povezavo 3D gradnikov in raznovrstnih podatkov z namenom upravljanja projektnih informacij v celotnem življenjskem ciklu objekta.

PRENOS
(Zgoraj: snetje namestitvenega programa BIM aplikacije ArCADia LT 11)

Če pri CAD-u osnovne gradnike predstavljajo črte, krožnice, krožni izseki, pravokotniki …, predstavljajo gradnike pri BIM-u zidovi, plošče, stopnice ipd.

REŠITEV ARCADIA BIM

Smo tik pred podpisom pogodbe o sodelovanju z enim izmed največjih razvojnih podjetij v tem delu Evrope ter prejemnikom prestižnih nagrad za izvrstne programske rešitve, ArCADiasoft.

Za razliko od večine obstoječih BIM rešitev, ponuja ArCADiasoft uporabniku prijazne programske rešitve, ki so enostavne za uporabo, tehnično dovršene, izjemno zmogljive ter cenovno nadvse ugodne.

Zgoraj: predstavitveni video

Rešitev sliši na ime ARCADIA BIM, katero sestavljajo številni moduli:

OSNOVNI MODULI

ARCADIA 11

Zgoraj: ArCADia 11

ZAKAJ ARCADIA 11? KER:

• ima preprost in uporabniku prijazen vmesnik;
• omogoča oblikovalcu delati v skladu s smernicami tehnologije BIM;
• je bil zasnovan kot modularni BIM sistem. Uporabnik ima možnost postopnega širjenja funkcionalnosti, odvisno od potreb pri oblikovanju;
• omogoča sodelovanje z drugimi oblikovalci – izmenjava datotek DWG …

Podrobnosti najdete na spletnih straneh razvijalca:

Povezava na stran razvijalcev
PRENOS
(Zgoraj: snetje namestitvenega programa BIM aplikacije ArCADia LT 11)

ARCADIA PLUS 11

Zgoraj: ArCADia PLUS 11

Modul vsebuje vso funkcionalnost paketa ArCADia LT, k čemur pridaja opcijo kreiranja in urejanja modelov, bazirajočih na ACIS osnovi (Spatial Technology Inc.). Datoteke se uvažajo in izvažajo v formatu SAT.

Podrobnosti najdete na spletnih straneh razvijalca:

Povezava na stran razvijalcev
PRENOS

ARCADIA AC 11

Zgoraj: ArCADia AC 11

ArCADia AC je programski dodatek, namenjen programski opremi AutoCAD® 2014/2015/2016/2017.

Omogoča komuniciranje z osnovnimi funkcijami rešitve ArCADia BIM. ArCADia AC združuje vse module v en sam, izjemno pregleden uporabniški vmesnik.

Gre za programsko rešitev, ki je prvenstveno namenjena gradbeni industriji.

OPOMBA: za delovanje potrebuje prednaloženo CAD aplikacijo AutoCAD.

Podrobnosti najdete na spletnih straneh razvijalca:

Povezava na stran razvijalcev
PRENOS

ARCADIA LT 11

Zgoraj: ArCADia LT 11

ArCADia LT 11 je popolnoma funkcionalen, enostaven in intuitiven CAD program, ki omogoča objektno orientirano izdelavo 2D gradbene dokumentacije ter shranjevanje datotek v formatu DWG 2013.

ArCADia LT 11 odpira DWG 2018 datoteke s samodejno pretvorbo v različico 2013. Predstavlja osnovno orodje pri grafičnem oblikovanju v gradbeni industriji. LT verzija programa vsebuje vse osnovne funkcije sistema ArCADia BIM.

Podrobnosti najdete na spletnih straneh razvijalca:

Povezava na stran razvijalcev
PRENOS

ARHITEKTURNI MODUL

ARCADIA-ARCHITECTURE 9

Zgoraj: ArCADia AREHITECTURE 9

ArCADia-ARCHITECTURE je specifičen modul sistema ArCADia BIM, ki temelji na BIM smernicah modeliranja zgradb.

Program je namenjen izdelavi profesionalne arhitekturne dokumentacije, pri čemer ga uporabljajo arhitekti in vsi, ki se ukvarjajo s področjem gradbeništva.

ArCADIA-ARCHITECTURE je objektno orientirano programsko orodje, namenjeno izdelavi profesionalnih 2D arhitekturnih načrtov, interaktivnih 3D predogledov, prerezov ter realistični vizualizaciji. Vsebuje posebne arhitekturne funkcije, kot so: samodejni prečni prerezi, samodejno dimenzioniranje, uvoz gradbenih elementov iz drugih programov ipd.

Modul ARCADIA-ARCHITECTURE nudi obširno dopolnitev osnovnih funkcij sistema ArCADia BIM z naprednejšimi, inovativnimi ter visoko zmogljivimi algoritmi, katere bodo uporabniki znali še kako ceniti.

Podrobnosti najdete na spletnih straneh razvijalca:

Povezava na stran razvijalcev
PRENOS
Zgoraj: snetje namestitvenega programa ArCADia AREHITECTURE 9

ELEKTROTEHNIČNI MODULI

ARCADIA-ELECTRICAL INSTALLATIONS 2

Zgoraj: ArCADia-ELECTRICAL INSTALLATIONS 

Program ArCADIA-ELECTRICAL INSTALLATIONS, omogoča hitro in učinkovito projektiranje električnih in svetlobnih sistemov, izdelavo načrtov ter izvedbo izračunov, ki so pri načrtovanju potrebni.

Podrobnosti najdete na spletnih straneh razvijalca:

Povezava na stran razvijalcev
PRENOS
Zgoraj: snetje namestitvenega programa ArCADia-ELECTRICAL INSTALLATIONS 

ARCADIA-ELECTRICAL INSTALLATIONS PLUS 2

Zgoraj: ArCADia-ELECTRICAL INSTALLATIONS PLUS 2 

Program ARCADIA-ELECTRICAL INSTALLATIONS PLUS 2 je programska razširitev osnove, ARCADIA-ELECTRICAL INSTALLATIONS 2.

Podrobnosti najdete na spletnih straneh razvijalca:

Povezava na stran razvijalcev
PRENOS
Zgoraj: snetje namestitvenega programa ArCADia-POWER NETWORKS 2 

ARCADIA-POWER NETWORKS 2

Zgoraj: ArCADia-POWER NETWORKS 2 

ARCADIA-POWER NETWORKS 2 predstavlja specifično rešitev, zasnovano na osnovah BIM tehnologije, namenjeno načrtovanju nizkonapetostnih elektro omrežij. Omogoča objektno orientirano izdelavo profesionalne dokumentacije v najširšem pomenu besede.

Podrobnosti najdete na spletnih straneh razvijalca:

Povezava na stran razvijalcev
PRENOS
Zgoraj: snetje namestitvenega programa ArCADia-POWER NETWORKS 2 

ARCADIA-DISTRIBUTION BOARDS 2

Zgoraj: ArCADia- DISTRIBUTION BOARDS 2 

ArCADia-DISTRIBUTION BOARDS 2 predstavlja specifično rešitev, zasnovano na osnovah BIM tehnologije, namenjene tako snovalcem omrežij in elektroenergetskih sistemov, kot tudi za vse, ki delajo v elektrotehnični industriji.

Podrobnosti najdete na spletnih straneh razvijalca:

Povezava na stran razvijalcev
PRENOS
Zgoraj: snetje namestitvenega programa ArCADia-DISTRIBUTION BOARDS 2 

PLINSKI MODULI

ArCADia-GAS INSTALLATIONS 2

Zgoraj: ArCADia- GAS INSTALLATIONS 2

ArCADia-GAS INSTALLATIONS 2 predstavlja specifično rešitev, zasnovano na osnovah BIM tehnologije. Omogoča objektno orientirano izdelavo načrtov notranjih plinskih inštalacij, neposredno na arhitekturnih načrtih stavbe ter generiranje njihovih diagramov. Predmetom je mogoče urejati in dodeliti tehnične parametre.

Podrobnosti najdete na spletnih straneh razvijalca:

Povezava na stran razvijalcev
PRENOS
Zgoraj: snetje namestitvenega programa ArCADia- GAS INSTALLATIONS 2

ArCADia-EXTERNAL GAS INSTALLATIONS

Zgoraj: ArCADia-EXTERNAL GAS INSTALLATIONS

ArCADia-EXTERNAL GAS INSTALLATIONS predstavlja specifično rešitev, zasnovano na osnovah BIM tehnologije. Programska rešitev je namenjena tako projektantom plinskih omrežij, kot tudi vsem, ki so povezani z inštalacijami v gradbeništvu. Lahko se uporablja za objektno orientirano izdelavo dokumentacije plinskih priključkov in zunanjih elementov plinskega sistema (ki se nahajajo zunaj stavbe ali skupine zgradb).

Podrobnosti najdete na spletnih straneh razvijalca:

Povezava na stran razvijalcev
PRENOS
Zgoraj: snetje namestitvenega programa ArCADia- EXTERNAL GAS INSTALLATIONS

OGREVALNI MODULI

ArCADia-HEATING INSTALLATIONS

Zgoraj: ArCADia- HEATING INSTALLATIONS

ArCADia-HEATING INSTALLATIONS predstavlja specifično rešitev, zasnovano na osnovah BIM tehnologije.

Program omogoča izdelavo vrhunske tehnične dokumentacije za notranje, dvocevne sisteme, upoštevajoč tehnologijo BIM. Med ostalim nudi samodejno generiranje aksonometričnih pogledov, seznamov in izračunov, potrebnih za razvoj projektne dokumentacije.

Podrobnosti najdete na spletnih straneh razvijalca:

Povezava na stran razvijalcev
PRENOS
Zgoraj: snetje namestitvenega programa ArCADia- HEATING INSTALLATIONS

TELEKOMUNIKACIJSKI MODULI

ArCADia-TELECOMMUNICATIONS NETWORKS 2

Zgoraj: ArCADia-TELECOMMUNICATIONS NETWORKS 2

ArCADia-TELECOMMUNICATIONS NETWORKS 2 predstavlja specifično rešitev, zasnovano na osnovah BIM tehnologije, namenjeno izdelavi profesionalne dokumentacije pri načrtovanju telekomunikacijskih omrežij (optika/baker).

Podrobnosti najdete na spletnih straneh razvijalca:

Povezava na stran razvijalcev
PRENOS
Zgoraj: snetje namestitvenega programa ArCADia-TELECOMMUNICATIONS NETWORKS 2

ArCADia-TELECOMMUNICATIONS NETWORKS MINI 2

Zgoraj: ArCADia-TELECOMMUNICATIONS NETWORKS MINI 2

Aplikacija predstavlja okrnjeno različico »originala«. Omejitve si lahko ogledate s klikom spodnje povezave do podrobnejšega opisa.

Podrobnosti najdete na spletnih straneh razvijalca:

Povezava na stran razvijalcev
PRENOS
Zgoraj: snetje namestitvenega programa ArCADia-TELECOMMUNICATIONS NETWORKS MINI 2

VODNI MODULI

ArCADia-WATER SUPPLY INSTALLATIONS 2

Zgoraj: ArCADia- WATER SUPPLY INSTALLATIONS 2

ArCADia- WATER SUPPLY INSTALLATIONS 2 predstavlja specifično rešitev, zasnovano na osnovah BIM tehnologije, namenjene izdelavi strokovne tehnične dokumentacije notranjih sistemov oskrbe z vodo v stavbi.

Podrobnosti najdete na spletnih straneh razvijalca:

Povezava na stran razvijalcev
PRENOS
Zgoraj: snetje namestitvenega programa ArCADia-WATER SUPPLY INSTALLATIONS 2

ArCADia-SEWAGE INSTALLATIONS 2

Zgoraj: ArCADia- SEWAGE INSTALLATIONS 2

ArCADia-SEWAGE INSTALLATIONS 2 predstavlja specifično rešitev, zasnovano na osnovah BIM tehnologije. Aplikacija omogoča načrtovanje vseh vrst omrežij za odpadne vode, znotraj določene zgradbe.

Podrobnosti najdete na spletnih straneh razvijalca:

Povezava na stran razvijalcev
PRENOS
Zgoraj: snetje namestitvenega programa ArCADia- SEWAGE INSTALLATIONS 2

MODULI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI IN EVAKUACIJSKIH NAČRTOV

ArCADia-ESCAPE ROUTES 2

Zgoraj: ArCADia- ESCAPE ROUTES 2

ArCADia-ESCAPE ROUTES 2 predstavlja specifično rešitev, zasnovano na osnovah BIM tehnologije. Izrisovanje evakuacijskih in požarnih načrtov še nikoli ni bilo tako enostavno. Končni rezultat je nadvse pregleden in profesionalen.

Podrobnosti najdete na spletnih straneh razvijalca:

Povezava na stran razvijalcev
PRENOS
Zgoraj: snetje namestitvenega programa ArCADia- ESCAPE ROUTES 2

MODULI S PODROČJA KONSTRUKCIJ

ArCADia-REINFORCED CONCRETE COLUMN

Zgoraj: ArCADia – REINFORCED CONCRETE COLUMN

ArCADia-REINFORCED CONCRETE COLUMN predstavlja specifično rešitev, zasnovano na osnovah BIM tehnologije. Aplikacija je bila zasnovana za načrtovanje armiranobetonskih stebrov, s poudarkom na analizi in zagotovitvi varnosti po veljavnih Eurocode standardih.

Preko vnesenih 2D podatkov s strani uporabnika (pogled ali prerez), program samodejno generira 3D model armiranobetonskega stebra, katerega je nato zelo preprosto spreminjati, prilagajati oz. urejati.

Podrobnosti najdete na spletnih straneh razvijalca:

Povezava na stran razvijalcev
PRENOS
Zgoraj: snetje namestitvenega programa ArCADia- REINFORCED CONCRETE COLUMN

ArCADia-REINFORCED CONCRETE SLAB

Zgoraj: ArCADia – REINFORCED CONCRETE SLAB

ArCADia-REINFORCED CONCRETE SLAB predstavlja specifično rešitev, zasnovano na osnovah BIM tehnologije. Program je namenjen predvsem gradbenim inženirjem, pri zagotavljanju maksimalne podpore v fazi izdelave podrobne dokumentacije armiranobetonskih plošč, znotraj samega CAD programa.

Podrobnosti najdete na spletnih straneh razvijalca:

Povezava na stran razvijalcev
PRENOS
Zgoraj: snetje namestitvenega programa ArCADia- REINFORCED CONCRETE SLAB

MODULI S PODROČJA DODATNIH ORODIJ

ArCADia-IFC RVT

Zgoraj: ArCADia-IFC RVT 

ArCADia-IFC RVT omogoča uporabniku uvažati IFC datoteke (npr.: Revit in ArchiCAD) v okolje sistema ArCADia BIM, kot tudi izvažati arhitekturne rešitve (vključno z vsemi instalacijami in mrežami) v formatu IFC.

Podrobnosti najdete na spletnih straneh razvijalca:

Povezava na stran razvijalcev
PRENOS
Zgoraj: snetje namestitvenega programa ArCADia-IFC RVT 

ArCADia 3D-MAKER 2

Zgoraj: 3D-MAKER 2 

ArCADia 3D-MAKER 2 omogoča shranjevanje 3D projektov izdelanih v okolju ArCADia BIM.

Podrobnosti najdete na spletnih straneh razvijalca:

Povezava na stran razvijalcev
PRENOS
Zgoraj: snetje namestitvenega programa ArCADia-3D-MAKER 2 

ArCADia-3D VIEWER [FREE]

Zgoraj: 3D VIEWER

ArCADia 3D VIEWER je samostojna aplikacija s pomočjo katere lahko uporabnik pregleduje 3D projekte, neodvisno od izvorne aplikacije v kateri je projekt bil narejen. Aplikacija je povsem brezplačna. Kakršnokoli urejanje 3D modela znotraj te aplikacije ni mogoče.

Podrobnosti najdete na spletnih straneh razvijalca:

  Povezava na stran razvijalcev
PRENOS
Zgoraj: snetje namestitvenega programa ArCADia-3D VIEWER

ArCADia-TEXT [FREE]

Zgoraj: ArCADia-TEXT

ArCADia-TEXT je nov brskalnik RTF datotek, ki je integriran v sam program. Brskalnik se v fazi izvoza datoteke v formatu RTF odpre samodejno. Zmore tiskalne sezname, izpise, vnos rastrskih slik ter shranjevanje v formate RFT, DOC, DOCX, PDF in TXT …

Podrobnosti najdete na spletnih straneh razvijalca:

Povezava na stran razvijalcev
PRENOS
Zgoraj: snetje namestitvenega programa ArCADia-TEXT

MODULI S PODROČJA 3D KNJIŽNIC

ArCADia-GARDEN LIBRARY

Zgoraj: ArCADia-GARDEN LIBRARY 

Knjižnica 3D objektov vsebuje preko 400 predmetov za opremljanje vrtov, teras ter same okolice stavbe. Med njimi so drevesa, grmičevja, ograje, ribniki, bazeni, šotori, vrtno pohištvo ipd.

Podrobnosti najdete na spletnih straneh razvijalca:

Povezava na stran razvijalcev
PRENOS
Zgoraj: snetje namestitvenega programa ArCADia-GARDEN LIBRARY 

ArCADia-HOTEL LIBRARY

Zgoraj: ArCADia-HOTEL LIBRARY

Knjižnica 3D objektov vsebuje preko 400 predmetov za opremljanje hotelov, motelov ter preostalih nastanitvenih objektov.

Podrobnosti najdete na spletnih straneh razvijalca:

Povezava na stran razvijalcev
PRENOS
Zgoraj: snetje namestitvenega programa ArCADia-HOTEL LIBRARY

MODULI R3D3-RAMA 3D 12

R3D3-RAMA 3D 12

Zgoraj: R3D3-RAMA 3D 12

Program R3D3-Rama 3D je namenjen predvsem gradbenim inženirjem. Služi izračunom statike objektov, avtomatizaciji postopkov konstruiranja (jeklene konstrukcije, ostrešja …), kot tudi zahtevnejšemu dimenzioniranju.

Zahvaljujoč priročnemu in preglednemu uporabniškemu vmesniku, se lahko program uporablja tudi v izobraževalne namene. Je platforma za module EuroStal, EuroStopa, EuroŻelbet ter EuroDrewno 3D. Opis vsakega posameznega modula sledi v nadaljevanju.

Podrobnosti najdete na spletnih straneh razvijalca:

Povezava na stran razvijalcev
PRENOS
Zgoraj: snetje namestitvenega programa ArCADia-R3D3-RAMA 3D 12

EUROSTAL

Zgoraj: EUROSTAL

Je modul namenjen obravnavi jeklenih konstrukcij, po standardu PN_EN 1993-1-1 Eurocode 3.

Podrobnosti najdete na spletnih straneh razvijalca:

Povezava na stran razvijalcev
PRENOS
Zgoraj: snetje namestitvenega programa ArCADia-EUROSTAL

EUROSTOPA

Zgoraj: EUROSTOPA

Modul je namenjen načrtovanju plitvega temeljenja po PN-EN 1997-1 Eurocode 7, v programskem okolju R3D3-Rama 3D.

Podrobnosti najdete na spletnih straneh razvijalca:

Povezava na stran razvijalcev
PRENOS
Zgoraj: snetje namestitvenega programa ArCADia-EUROSTOPA

EUROŻELBET

Zgoraj: EUROŻELBET

Modul je namenjen načrtovanju ravninskih in prostorskih armiranobetonskih konstrukcijskih pregrad po standardu PN-EN 1992-1-1 Eurocode 2.

Podrobnosti najdete na spletnih straneh razvijalca:

Povezava na stran razvijalcev
PRENOS
Zgoraj: snetje namestitvenega programa ArCADia- EUROŻELBET

EURODREWNO 3D

Zgoraj: EURODREWNO 3D

Projektiranje lesenih ostrešij, upoštevajoč napetostna stanja in torzijske momente, še nikoli ni bilo tako enostavno. Zajet tako les, kot tudi lepljen les.

Podrobnosti najdete na spletnih straneh razvijalca:

Povezava na stran razvijalcev
PRENOS
Zgoraj: snetje namestitvenega programa ArCADia- EURODREWNO 3D

Programske rešitve ArCADia BIM 11 bodo uradno na voljo že konec meseca junija, ko bomo omenjeno programsko opremo tržili po akcijskih cenah!

Priporočamo pravočasna naročila, da si omenjene rešitve zagotovite po ugodnejših pogojih. Število licenc, ki jih smemo ponuditi po akcijskih pogojih je namreč omejeno.

V primeru dodatnih vprašanj smo rade volje na razpolago. Pokličite nas na telefonsko številko 02 471 12 40 ali nam preprosto pišite na info@zwcad.si.

 

Želimo Vam obilo zadovoljstva in uspehov pri uporabi naše BIM programske opreme.

Vir: ArCADia SOFT, Arhinova

 

Vaša ekipa ZwCAD SLOVENIA