Aktivacija programske opreme ZWCAD

1. KORAK

Ob zagonu še neaktivirane licence CAD programske aplikacije ZwCAD+, se pojavi pogovorno okno, v katerem uporabnik določi način izvajanja CAD programa. Na voljo sta dve opciji in sicer:

  • zagon CAD aplikacije v t.i. TRIAL načinu (namenjeno testiranju CAD programske opreme), ter
  • aktivacija CAD programske opreme

Izbere se opcija aktivacije CAD programske opreme / ukazni gumb ACTIVATE.

aktivacija

2. KORAK

Po izboru opcije aktivacije CAD programske opreme, se na zaslonu pojavi prazno pogovorno okno z uporabniškimi podatki. Za popolnitev le teh, se izbere opcija / ukazni gumb ACTIVATE LICENSE.

Postopek aktivacije licence CAD programske aplikacije ZwCAD+, se nadaljuje skladno z izbrano opcijo licenciranja (glej spodaj: SOFTKEY, DONGLE, ipd… ).

SOFTKEY
AKTIVACIJA

IZVEDE SE NA DELOVNI POSTAJI
V primeru naročila samostojne licence CAD programske opreme ZwCAD+, z numerično (t.i. SOFTKEY) programsko zaščito.

NAVODILA

DONGLE
AKTIVACIJA

IZVEDE SE NA DELOVNI POSTAJI
V primeru naročila samostojne licence CAD programske opreme ZwCAD+, z strojno (t.i. USB DONGLE) programsko zaščito.
NAVODILA

AKTIVACIJA
MREŽNE LICENCE

IZVEDE SE NA DELOVNI POSTAJI
V primeru naročila mrežne licence CAD programske opreme ZwCAD+. Slednja (neodvisno od števila naročenih delovnih mest) uporablja izključno SOFTKEY programsko zaščito – SOFTKEY AKTIVACIJA.

 

NAVODILA

NAMESTITEV
MREŽNEGA STREŽNIKA

IZVEDE SE NA STREŽNIKU
V primeru naročila mrežne licence CAD programske opreme ZwCAD+, je potrebno konfigurirati tudi mrežni strežnik, ki je zadolžen za dinamično distribucijo CAD licenc po LAN mreži.

 

NAVODILA

POVEZAVA DELOVNE POSTAJE
Z MREŽNIM STREŽNIKOM

IZVEDE SE NA DELOVNI POSTAJI
V primeru naročila mrežne licence CAD programske opreme ZwCAD+, je po uspešno izvedeni aktivaciji mrežne licence na mrežnem strežniku, ter uspešno izvedeni konfiguraciji le tega, potrebno izvesti še povezavo delovnih postaj z mrežnim strežnikom.

 

NAVODILA