Pogosto postavljena vprašanja

Kako pridem do tehnicne pomoci? (Uporabniska podpora)

Osnovno tehnicno pomoc prejmejo kupci brezplacno tako pri avtorju programske aplikacije, kot tudi pri distributerju za podrocje Slovenije, ZwCAD SLOVENIA. Vprasanja se lahko naslovijo na omenjena naslova preko elektronske poste ali faksa in bodo obravnavana v obdobju ne daljsem od dveh delovnih dni. Posebnost uvajamo ravno pri ZwCAD SLOVENIA, kjer zraven omenjenega nudimo tudi uvodna in nadaljevalna racunalniska usposabljanja, ter razvoj lastih plug-in aplikacij.

Ali ZwCAD premore Express Tools, podobno kot jih AutoCAD?

Da. ZwCAD je svoji CAD aplikaciji dodal veliko stevilo edinstvenih orodij v obliki Express Tools. To je omogocil odlicen tim razvojnih strokovnjakov pri podjetju ZwCAD, ki zraven samih Express Tools skrbi za pogoste nadgradnje in izboljsave, ki so dodatna prednost ZwCAD-a pred ostalimi predstavniki intelliCAD-a.

Ali obstajajo aplikacije za ZwCAD? Ima ZwCAD podporo LISP-a?

V pripravi so stevilni projekti, predvsem s podrocja strojnistva in gradbenistva. Pri tem se ZwCAD povezuje z zunanjimi strokovnjaki. Ze sedaj pa obstaja plug-in za geodete in vec manjsih programskih resitev za CNC tehnologijo. Strojniki bodo nedvomno veseli podatka, da obstaja Mechanical dodatek in sicer Mech-Q Mechanical. Zraven tega ponuja ZwCAD vec integriranih razvojnih okolij (VBA, SDS in LISP) s katerimi je zraven automatizacije dela mogoce izdelati relativno kompleksne nadgradnje. S tem se ZwCAD pridruzuje skupini naprednih ponudnikov programske opreme, ki v svoj izdelek vkljucuje omenjena razvojna okolja.

Kaksne so razlike med STANDARD in PROFESSIONAL razlicico ZwCAD?

ZwCAD Standard razlicica vsebuje vse funkcije mocnega 2D CAD orodja, vkljucno z Express Tools, ter razvojnim okoljem LISP in SDS (ekvivalentom ADS). ZwCAD Professional razlicica pa zraven omenjenega ponuja se polno 3D funkcionalnost (Solid – 3D ACIS), ter podporo razvojnega okolja VBA (Visual Basic for Applications).

Kako prijazna do uporabnika je aplikacija ZwCAD?

Novi uporabniki lahko informacije / pomoc najdejo na spletu (online), v digitalnem gradivu (PDF dokument na namestitvenem ploscku), ter pri distributerju oz. razvijalcu CAD aplikacije. Izkuseni uporabniki AutoCAD-a bodo ugotovili, da je prehod na ZwCAD popolnoma nebolec, saj je okolje prakticno klonirano. V poletnih mesecih leta 2007 je ZwCAD odprl forum, kjer lahko uporabniki izmenjujejo izkusnje in si medsebojno pomagajo.

Ali ZwCAD podpira AutoCAD DWG format?

Da. ZwCAD podpira AutoCAD format DWG in sicer od verzije 2.5 do 2009. Ker je DWG osnovni format aplikacije ZwCAD, lahko omenjeni format odpiramo, obdelujemo in shranjujemo brez vmesnih pretvorb in posledicne mozne izgube podatkov. ZwCAD podpira tudi format DXF, izvaza pa lahko v formate EPS, WMF, BMP, SVG in EMF.

Kako pridem do zadnje poskusne (DEMO) verzije ZwCAD?

DEMO verzijo je mogoce sneti s portala ZwCAD SLOVENIA (https://www.zwcad.si), ter s spletnih strani razvijalca programske opreme (http://www.zwcad.org). Ce iz kakrsnega koli razloga to ni mogoce, je programsko opremo mogoce narociti in prejeti po posti.

Zakaj z misko ni mogoce izvesti ukazov PAN in ZOOM?

Z misko je mogoce izvesti tako PAN kot tudi ZOOM. Oba ukaza sta vezana na miskin “kolescek”, tako kot smo tega vajeni pri AutoCAD-u. V primeru, da ukaz “zataji”, je najverjetneje temu kriva nastavitev miskinega gonilnika. Predvsem se to rado primeri gonilnikom, ki omogocajo programiranje miskinih gumbov in kolescka.

Kljub registraciji programa, sistem javlja da delam z DEMO verzijo. Zakaj?

Vzrok taksnega javljanja je iskati predvsem v USB zasciti (DONGLE). Najprej preverite, ali se le ta nahaja v racunalnikovem USB vhodu.

Vcasih je temu kriva tudi nepravilna / nedokoncana registracija. Pri registraciji moramo biti pozorni na vnosno polje, kjer je izpisana Product ID stevilka. Ce se le ta ne ujema s stevilko, ki smo jo prejeli ob nakupu programskega orodja ZwCAD, pri cemer je USB zascita pravilno vstavljana v racunalnik, sistem zascite ne prepoznava. Potrebno je zagnati namestitev gonilnika. To storimo s klikom: START – Vsi programi – ZwCAD … – Dongle Driver.

Opomba: ce uporabljate 64 bitno varianto operacijskega sistema boste morali sneti prilagojen gonilnik z nasega spletnega portala (Sekcija DOWNLOAD).

Pri testiranju ZwCAD-a ne morem shranjevati datotek vecjih od 8Mb. Zakaj?

Kljub pavsalni izjavi glede polne funkcionalnosti TRIAL oz. DEMO verzije, temu ocitno ni tako. TRIAL oz. DEMO verzija je med ostalim omejena tudi na velikost in stevilo entitet v posameznem dokumentu. Zaradi tega dokumentov, ki presegajo mejne vrednosti, ni mogoce shranjevati. Tovrstnih omejitev v registriranih verzijah seveda ni, so pa v TRIAL oz. DEMO verzijah prisotne izkljucno iz varnostnih razlogov.