CAD Modeliranje

STORITVE

Naša skupina inženirjev, je sposobna zmodelirati še tako zahteven 3D model.

Profesionalno, ter brezhibno modeliranje 3D modelov je visoko strokovno opravilo, ki zraven kvalitetne / vrhunske programske opreme od uporabnika zahteva tudi veliko znanja, izkušenj in časa.
Naša, (tudi mednarodno) večkrat nagrajena skupina inženirjev, je sposobna zmodelirati še tako zahteven 3D model ali sestav, po izjemno konkurenčnih cenah.
Na podlagi prejete 2D dokumentacije hitro in natančno izdelamo 3D modele, ki jih lahko odpremo v kateremkoli CAD programu.

Storitev CAD modeliranja izvajamo na sledeči strojni in programski opremi:

  • Visoko zmogljive delovne postaje (WIN)
  • Zw3D 2015 Professional (link do programske opreme na našem portalu)
  • ZwCAD+ 2015 Professional (link do programske opreme na našem portalu)
  • ZwCAD+ 2015 Architecture (link do programske opreme na našem portalu)

Postopek izvajanja storitve:

  • Naročnik posreduje skico oziroma 2D načrt
  • Na podlagi prejete dokumentacije in poprejšnjega dogovora z naročnikom, se izdela popoln parametrični 3D model, kateri se lahko dopolni še s pripadajočo 2D dokumentacijo.
  • Pri sestavih se izdela tudi kosovnica in sestavnica
  • Končni izdelek se naročniku dostavi v želenem 3D CAD formatu (na poljubnem podatkovnem nosilu)