Moldex3D simulacije

Storitve

Nudimo visoko kvalitetne simulacije brizganja plastike z vrhunsko programsko opremo Moldex3D, po izjemno konkurenčnih cenah.

Snovanje izdelkov iz plastičnih mas, ter konstruiranje odgovarjajočega orodja, vedno generira določeno stopnjo dvoma v pravilnost postavitve dolivnih kanalov, načina hlajenja, ipd …

Še tako izkušenemu konstruktorju livarskih orodij, bi rešitev s področja simuliranja litja in analize 3D modela, prišla še kako prav. Problem, ki je tukaj prisoten je predvsem izjemno visoka cena programsk ih produktov, ki tovrstno rešitev nudijo.

Kot odgovor na omenjeno problematiko nudimo trgu visoko kvalitetne simulacije brizganja plastike z vrhunsko programsko opremo Moldex3D, po izjemno konkurenčnih cenah. Po dogovoru lahko podjetjem pomagamo že v fazi same zasnove izdelka, kakor tudi pri konstruiranju orodja in kasneje v sami proizvodnji.

Storitve simuliranja litja izvajamo na sledeči strojni in programski opremi:

  • Visoko zmogljive delovne postaje (WIN)
  • Zw3D 2015 Premium (link do programske opreme na našem portalu)
  • Moldex3D (link do programske opreme na našem portalu)

Postopek izvajanja storitve:

Naročnik posreduje:

  • CAD model komada s upoštevanim skrčkom
  • CAD modela obeh gravur s hladilnimi kanali
  • CAD model dolivka
  • Predpisane materiale za komad, gravure in morebitne vložke, trne in šiberje
  • Podatke stroja, na katerem se bo izvajalo samo delo (zapiralna sila, ipd…)
  • Simulacija litja se izvede z nastavitvijo vseh ključnih parametrov v okolju Moldex3D.
  • Po končani simulaciji prejme naročnik popolno poročilo, vključno z animacijami polnjenja, ohlajanja, krčenja, deformiranja, itd …