ZWCAD

ZWCAD

Tekoče in stabilno delo s kompleksnimi nalogami projektiranja

Nova generacija CAD programske opreme ZwCAD™ nudi ustrezne rešitve za še tako zahtevne naloge s področja računalniškega načrtovanja. Uporabniški vmesnik, kot tudi sami ukazi in funkcije, močno spominjajo na okolje AutoCAD®, kar vse omogoča hiter in povsem neboleč prehod na novo platformo. Z optimizacijo pomnilnika je obremenitev sistema do kar 50% manjša, kot je bila sicer v preteklosti. Omenjeno omogoča hitro, ter gladko odpiranje več 100 MB velikih CAD dokumentov.

BREZPLAČEN PRENOS POŠLJI POVPRAŠEVANJE

Produkti

zw3d_product_planning

ZWCAD

 

ZwCAD+ nudi uporabniku prijazno okolje, ki močno spominja na programsko okolje AutoCAD®. Tako kot AutoCAD®, nudi tudi ZwCAD+ dve osnovni izvedbi in sicer STANDARD, ter PROFESSIONAL. Medtem ko predstavlja STANDARD izvedba nekakšno alternativo AutoCAD® seriji LT, nudi različica PROFESSIONAL funkcionalnost polne verzije AutoCAD®. 100% kompatibilnost *.dwg datotek je zajamčena.

zw3d_product_planning

ZWCAD MECHANICAL

 

Programsko okolje namenjeno strojnikom, nudi slednjim popolno zbirko orodij iz omenjenega področja. Ob standardnih CAD orodjih vsebuje še namenska orodja, kot na primer: zobniška gonila, gredi, napredno kotiranje, tolerance, generator kosovnic (asociativnih), označbe varov, kvalitete površin, ipd …, podporo standardom ANSI, ISO, DIN, JS in GB, bogate knjižnice elementov, ter še …

zw3d_product_planning

ZWCAD ARHITEKTURAL

 

ZwCAD ARCHITECTURE je izjemno CAD okolje, prvenstveno namenjeno arhitektom, ki delujejo na področju visokih gradenj. Nudi celovito CAD funkcionalnost platforme ZwCAD, z dodatnimi orodji kot so kontekstne knjižnice in orodja za povečanje učinkovitosti, avtomatizacijo postopkov načrtovanja, zmanjševanje števila napak (človeški faktor), ter vsesplošno izboljšanje uporabniške izkušnje.

Programska rešitev ZwCAD ARCHITECTURE bo projektantska dela nedvomno izjemno poenostavila in pohitrila, hkrati pa odpravila številne napake, ki nastajajo kot posledica človeškega faktorja.

ZWCAD 

A cost-effective light-weight CAD platform with .dwg compatibility for drafting, modeling, and drawing.

Tekoče in stabilno delo s kompleksnimi nalogami projektiranja

Nova generacija CAD programske opreme ZwCAD™ nudi ustrezne rešitve za še tako zahtevne naloge s področja računalniškega načrtovanja. Uporabniški vmesnik, kot tudi sami ukazi in funkcije, močno spominjajo na okolje AutoCAD®, kar vse omogoča hiter in povsem neboleč prehod na novo platformo.

Kot AutoCAD® ponuja tudi ZwCAD dve osnovni izvedbi in sicer Standard, ter Professional. Medtem ko predstavlja prva nekakšen ekvivalent LT seriji AutoCAD-a, nudi izvedba Professional funkcionalnost polne različice AutoCAD®.

  BREZPLAČEN PRENOS   POŠLJI POVPRAŠEVANJE

Styles_bright

Inovativnost, da izpolnite svoje oblikovalske želje.

Smart Mouse, Smart Peek ter vmesnik Ribbon so prilagojeni tako, da vam omogočajo lahko, prilagodljivo in hitro uporabniško izkušnjo.

  BREZPLAČEN PRENOS   POŠLJI POVPRAŠEVANJE

Styles_bright

Združljivost s preostalimi CAD programskimi paketi

Programska oprema ZwCAD+ jamči 100% kompatibilnost *.dwg formatov, kakor tudi preostalih datotek, kot so na primer: CTB, DWF, LIN, PAT, ipd …

Omenjeno zagotavlja nemoteno medsebojno komunikacijo, ter gladko izmenjavo CAD dokumentov s preostalimi CAD programskimi rešitvami, ki jih najdemo danes na trgu.

  BREZPLAČEN PRENOS   POŠLJI POVPRAŠEVANJE

Styles_bright

Napredni API-ji visoko kvalitetni programski dodatki

Zaradi veliko kvalitetnejših API-jev (v primerjavi z API-ji iz prejšnjih verzij), je prenos programskih dodatkov, ki so še do pred nedavnim tekli le na AutoCAD® platformi, čedalje bolj pogost.

Določene rutine, spisane znotraj podprtih razvojnih okolij konkurenčnih CAD programskih rešitev (LISP, VBA, .NET, …), je mogoče zaganjati neposredno, oziroma z minimalnimi spremembami, tudi znotraj programskega okolja ZwCAD+.

BREZPLAČEN PRENOS POŠLJI POVPRAŠEVANJE

Styles_bright

Preprosta kolaboracija med delovno postajo in mobilnimi napravami

Trend online integracij postaja iz dneva v dan intenzivnejši, čemur sledijo tudi razvijalci CAD programske opreme ZwCAD+. Slednja v zadnjih verzijah omogoča nemoteno in hipno izmenjavo CAD dokumentov med oddaljenimi delovnimi postajami, oziroma mobilnimi napravami. Pri izmenjavi CAD dokumentov z mobilnimi napravami, se je mogoče poslužiti brezplačne aplikacije CAD POCKETS, katero je mogoče sneti tako za Android, kot tudi iOS naprave.

  BREZPLAČEN PRENOS   POŠLJI POVPRAŠEVANJE

Styles_bright

Previous

Next

 

ZWCAD  MECHANICAL

Professional CAD software with intelligent drafting tools and standard-based parts for manufacturing design to increase productivity.

Styles_bright

Hitra, natančna, ter nadvse profesionalna izdelava 2D strojne dokumentacije.

ZwCAD Mechanical je nadgradnja osnovne ZwCAD+ platforme s profesionalnimi orodji in vmesniki, namenjenimi prvenstveno strojnikom in njihovim potrebam po tovrstnih orodjih. Sem sodijo orodja kot so na primer: tolerančne tabele, označbe kvalitete površin, varov, ipd …, izdelava pozicij in samodejno kreiranje kosovnic, ter še …

  BREZPLAČEN PRENOS   POŠLJI POVPRAŠEVANJE

Styles_bright

Polna moč dimenzioniranja ...

»Power Dimension« poenostavlja postopke dimenzioniranja do same meje mogočega. Pri tem se poslužuje kontekstnih programskih pogovornih oken, ki uporabniku omogočajo fleksibilen in nadvse hiter pristop k omenjenim opravilom.

  BREZPLAČEN PRENOS   POŠLJI POVPRAŠEVANJE

Styles_bright

Hitro konstruiranje s podporo popolnih knjižnic s simboli

Z uporabo MCAD programske opreme ZwCAD Mechanical, lahko uporabnik prihrani tudi do 50% časa in več, v primerjavi s časom, ki bi ga vložil v izdelavo iste dokumentacije pri delu z osnovnimi CAD orodji. K slednjemu bistveno prispevajo bogate standardizirane knjižnice s simboli, vključujoč simbole za označevanje kvalitete površin, ploskev, centrirnih, navojnih in navadnih izvrtin, varov, in še …

  BREZPLAČEN PRENOS   POŠLJI POVPRAŠEVANJE

Styles_bright

Impresivne knjižnice standardnih strojnih elementov (DIN, ISO, GB, …)

Knjižnice standardnih elementov zajemajo strojne elemente kot so na primer: vijaki, matice, podložke, vzmeti, ležaji, ipd … Uporaba le teh prihrani uporabniku veliko časa, katerega lahko nameni kreativni plati dela in ne toliko samemu risanju. K obstoječim elementom je mogoče dodajati še lastne, za kar poskrbi poseben vmesnik, t.i. »Part Builder«.

  BREZPLAČEN PRENOS   POŠLJI POVPRAŠEVANJE

Styles_bright

Prerezi, pogledi, detajli, … nadvse hitro in nadvse enostavno

Klasično izrisovanje prerezov, pogledov in detajlov, lahko zahteva veliko časa in zbranosti. Z uporabo MCAD programske rešitve ZwCAD+ Mechanical, pa se omenjena opravila zdijo nadvse enostavna in hitra. Celo več. Določene operacije so asociativne, kar pomeni, da se sprememba ne eni strani odraža na samodejno spremembo na drugi.

  BREZPLAČEN PRENOS   POŠLJI POVPRAŠEVANJE

Styles_bright

Parametrično konstrurianje gredi in zobnikov.

Konstrukterji imajo možnost ustvarjanja gredi in zobnikov z vnašanjem geometrijskih parametrov, ki močno pospeši celoten proces načrtovanja.

  BREZPLAČEN PRENOS   POŠLJI POVPRAŠEVANJE

Styles_bright

Impresivna zbirka dodatnih konstrukcijskih črt

Medtem ko ima osnovno CAD orodje vsega eno samo konstrukcijsko črto, jih ima MCAD orodje ZwCAD+ Mechanical kar 32 (opcij), ter 7 opcij izrisa konstrukcijskih krožnic. Pomožno črtovje postaja s tem izredno uporabno.

  BREZPLAČEN PRENOS   POŠLJI POVPRAŠEVANJE

Styles_bright

Napredne simetrale

ZwCAD+ Mechanical omogoča samodejno izrisovanje simetral na objektih tipa pravokotnik, krožnica, ter elipsa. Čeravno se zdi omenjeno trivialnega pomena, je prihranek v času z uporabo te funkcije znaten.

  BREZPLAČEN PRENOS   POŠLJI POVPRAŠEVANJE

Styles_bright

Asociativne pozicije in kosovnice

Vsaka sprememba na pozicijah se samodejno odraža na vsebino v kosovnicah. Tako odpadejo skrbi glede morebitnih napak iz naslova spregledanih entitet (človeški faktor).

  BREZPLAČEN PRENOS   POŠLJI POVPRAŠEVANJE

Styles_bright

Samodejno prepoznavanje prekrivanja kot, ter primernega odmika kotirne črte

Omenjena težava je precej znana vsem uporabnikom CAD programskih rešitev. ZwCAD+ Mechanical težavo odpravlja na zelo enostaven način, kar bo marsikateremu uporabniku prihranilo veliko časa in »živcev«.

  BREZPLAČEN PRENOS   POŠLJI POVPRAŠEVANJE

Styles_bright

Sočasna uporaba več okvirjev z različnimi merili

ZwCAD+ Mechanical omogoča sočasno rabo več okvirjev in to z različnimi merili. Prilagajanje merila entitet znotraj posameznega okvirja se izvede povsem samodejno, ter uporabnika dodatno ne obremenjuje. Naknadno spreminjanje merila je tako nadvse enostavno in hitro opravilo.

  BREZPLAČEN PRENOS   POŠLJI POVPRAŠEVANJE

Styles_bright

Hitro, enostavno in natančno izrisovanje utorov

Utori so v strojništvu pogost element, zato nudi ZwCAD+ Mechanical na tem področju izjemno bogat vmesnik za konstruiranje le teh. Izdelava utorov je sedaj povsem parametrična.

  BREZPLAČEN PRENOS   POŠLJI POVPRAŠEVANJE

Styles_bright

Fleksibilna izmenjava dokumentov med delovno postajo in mobilnimi napravami

Z vgrajenim On-Line modulom, je mogoče dokumente shranjevati tudi v oblaku (podprti številni ponudniki oblačnih storitev).

S tem se občutno poveča fleksibilnost samega dela, ter razpoložljivost same dokumentacije, saj je slednja dosegljiva praktično od koderkoli in kadarkoli (seveda, če tako želimo).

  BREZPLAČEN PRENOS   POŠLJI POVPRAŠEVANJE

Previous

Next

 

ZWCAD  ARHITEKTURAL

Professional CAD Software for architects to gain immediate productivity, which includes all the functions of ZWCAD+, plus content libraries and tools designed for architectural drawings.

KOMPATIBILNOST

Zgrajeno na osnovi ZwCAD+, z zajamčeno 100% kompatibilnostjo DWG formata

Ker je CAD aplikacija ZwCAD+ Architecture zgrajena na osnovi platforme ZwCAD+, poteka delo na že znan način, v že znanem okolju. Delo se shranjuje v standardnem DWG formatu in kot takšno lahko prenosljivo tudi na konkurenčne programe.

  BREZPLAČEN PRENOS   POŠLJI POVPRAŠEVANJE

Styles_bright

VIZUALIZACIJA

Prilagodljive plasti, programski vmesnik »Layer Management«, ter še …

Inteligentni vmesnik »Layer Manegement« samodejno poskrbi za ustrezno umestitev elementov na odgovarjajoče plasti, barvo elementov, tip črt in še. Nastavitve je mogoče prilagoditi zahtevam uporabnika / podjetja.

  BREZPLAČEN PRENOS   POŠLJI POVPRAŠEVANJE

Styles_bright

VIZUALIZACIJA

Risanje v 2D, konstruiranje v 3D …

Medtem, ko se izrisuje 2D načrt, se v ozadju na podlagi 2D načrta že kreira 3D model. Prehod iz 2D pogleda v 3D konstruiranje je stvar vsega enega samega klika. Konsistentnost 3D modela z 2D načrtom (in obratno) je zajamčena.

  BREZPLAČEN PRENOS   POŠLJI POVPRAŠEVANJE

Styles_bright

VIZUALIZACIJA

Obsežne integrirane knjižnice elementov

ZwCAD+ Architecture knjižnice vsebujejo na stotine arhitekturnih elementov, s katerimi postane opremljanje načrtov pravi užitek. Knjižnice vsebujejo elemente kot so na primer pohištvo, kopalniška oprema, kuhinjski pripomočki, rastline, prevozna sredstva, ipd …

  BREZPLAČEN PRENOS   POŠLJI POVPRAŠEVANJE

Styles_bright

VIZUALIZACIJA

Samodejno kreiranje elevacij in prerezov

Enkrat, ko je 2D načrt izdelan, je izdelava elevacij in prerezov nadvse enostavna, izvedljiva z vsega par klikov z miško. Izdelava nadstropij, sten, stopnišč, strehe, ipd … izhajajoč iz 2D načrta, je tako pravi užitek.

  BREZPLAČEN PRENOS   POŠLJI POVPRAŠEVANJE

Styles_bright

PARAMETRIČNE, TER INTELIGENTNE KOMPONENTE

Kreiranje / vstavljanje zidov, vrat, oken …

Zidove je mogoče kreirati neposredno iz črt ali mreže. Pri oknih in vratih pa obstaja obsežna knjižnica parametričnih elementov. Urejanje teh elementov je nadvse enostavno in se izvaja z dvoklikom elementa, ter vnosom ustreznih parametrov. Pri odstranitvi določenega elementa (na primer vrat), se zid (odprtina) samodejno »zapolni«.

  BREZPLAČEN PRENOS   POŠLJI POVPRAŠEVANJE

Styles_bright

PARAMETRIČNE TER INTELIGENTNE KOMPONENTE

Urejanje elementov kot so stebri, plošče, ipd …

Ker gre za parametrične elemente, je urejanje le teh v okolju ZwCAD+ Architecture nadvse hitro in enostavno. Ureja se jih lahko z dvoklikom in vnosom parametrov v programsko pogovorno okno, oziroma se parametri vnesejo kar v lastnostno paleto.

  BREZPLAČEN PRENOS   POŠLJI POVPRAŠEVANJE

Styles_bright

PARAMETRIČNE, TER INTELIGENTNE KOMPONENTE

Konstruiranje streh, strešnih oken, frčad, … z vsega par kliki.

ZwCAD+ Architecture nudi široko paleto različnih tipov streh. Slednje konstruira na podlagi podanih podatkov (parametričnih) ter samih zidov (lahko pa tudi zgolj na podlagi polilinij) povsem samodejno. V streho je nato mogoče vgraditi frčade, strešna okna, svetlobne jaške, ipd …

  BREZPLAČEN PRENOS   POŠLJI POVPRAŠEVANJE

Styles_bright

ANOTACIJE

Do kosovnice z enim samim klikom …

Kosovnica z elementi kot so vrata, okna ipd … se kreira povsem samodejno. Priklicati pa jo je mogoče zgolj z enim samim miškinim klikom.

  BREZPLAČEN PRENOS   POŠLJI POVPRAŠEVANJE

Styles_bright

ANOTACIJE

Enostavno označevanje prostorov

ZwCAD+ Architecture vsebuje inteligentna orodja s pomočjo katerih je omogočeno prepoznavanje prostorov, ter njihovo označevanje (naziv, površina, šrafura, ipd …). Ta ista orodja omogočajo tudi samodejen izpis tabel s podatki o prostorih.

  BREZPLAČEN PRENOS   POŠLJI POVPRAŠEVANJE

Styles_bright

KOLABORACIJA

Izvoz v 3D format

Končni izdelek se lahko izvozi v format DAE in nadalje obdeluje v priljubljenem okolju Sketch up. V primeru potrebe po izdelavi 3D makete, pa je zadevo mogoče shraniti tudi v 3D formatu STL, ter jo tiskati neposredno na 3D tiskalniku.

  BREZPLAČEN PRENOS   POŠLJI POVPRAŠEVANJE

Styles_bright

KOLABORACIJA

Fleksibilna izmenjava dokumentov med delovno postajo in mobilnimi napravami

Z vgrajenim On-Line modulom, je mogoče dokumente shranjevati tudi v oblaku (podprti številni ponudniki oblačnih storitev).

S tem se občutno poveča fleksibilnost samega dela, ter razpoložljivost same dokumentacije, saj je slednja dosegljiva praktično od koderkoli in kadarkoli (seveda, če tako želimo).

  BREZPLAČEN PRENOS   POŠLJI POVPRAŠEVANJE

Styles_bright

Previous

Next

 

PRIMERJAVA PRODUKTNIH PAKETOV

 

  ZWCAD 2018 AUTOCAD 2016
  STD PRO MECHANICAL LT FULL
Compatibility & Collaboration          
Dual-core utilization          
.dwg for AutoCAD version 2.5 to 2016          
DWFDXFDWT support          
Lock/unlock drawings with password          
eTransmit          
Syble          
Interface          
Ribbon          
CUI          
Palletes          
Design Center          
Menu And Toolbar          
Command prompt with autocomplete          
Drawing tabs switching          
Smart Peek          
SmartMouse          
Annotate          
Dimensions          
Quick Dimension          
Associative dimensions          
Leader & Qleader          
Text and Mtext          
Revcloud          
Text in-place editing          
Hatch/Gradient Hatch          
Raster Image management          
Image polygonal clip          
Support image of ECW and JPEG2000          
Spelling          
Tables & Table styles          
Fields          
Smart Voice          
Layer          
Layer manager          
Layer filter          
Layer state manager          
Layer translator          
Layer previous          
Xref, Block and attribute          
OLE          
Images          
Xrefs in-place editing          
Multiple block inserting          
Dynamic block          
Dynamic block (BEDIT)          
Block Attribute Manager(BATTMAN          
3D          
Full ACIS modeling & editing          
ACIS viewing          
3D Orbit          
Rendering          
Visual styles(Hide & Shade)          
Programming          
ActiveX, including in-place editing          
Full LISP support with vl-, vlr-, vla- and vlax- support          
Visual Basic for Applications (VBA)          
.NET          
DCL engine          
COM API (AutoCAD COM)          
Runtime Extension(ZRX/ARX)          
Full Diesel expressions          
MNU, MNS and MNL file support          
Printing          
CTB & STB table files          
Plotting          
Publish          
Export          
Viewport (VPMAX)          
MVSETUP          
Shade plot          
Layout printing with different viewports          
Others          
Cycle select          
Match property (cross drawings)          
Group          
File Compare          
Quick Select          
Multiline and multiline style          
Region          
Offset          
Snap          
Multiple undoredo          
Parametric drawing          
Express tools          
Associative BOM          
Super edit by clicking the object          
Standardized and customizable title block          
Part library and Shaft/Gear Generator          
Annotation Symbols          
Jigsaw print          
Mechanical Draw and Construction tools          
Associative Detail View          
 
 

Imamo bogate vire, ki vam bodo pomagali pri lažji uporabi naših izdelkov in povečali vašo učinkovitost.

 

ikona-prenosi

PRENOSI

Za vso našo programsko opremo velja, da je 30 dni brezplačna.

ikona-izobrazevanja

WEBINARJI

Neposredna komunikacija z udeleženci, ki se sproti vključujejo v sam proces učenja.

ikona-licenciranje

AKTIVACIJE

Postopki aktivacije in licenciranja vaše programske opreme.